Nå kan de første studentene begynne på den nye fagskolegraden for eldrehelse

Pilotprosjektet med landets første fagskolegrad i eldrehelse er nå i gang for fullt, og to nye utdanningsmoduler er klare for høstens studenter. Flere moduler på vei, men tilbudet er ikke åpent for alle helt enda. Piloten er et samarbeid mellom Midt-Telemark og Notodden kommune, Fagskolen Aldring og helse og Fagskolen Vestfold og Telemark

Fagskolegraden i eldrehelse er beregnet for helsefagarbeidere, foreløpig først og fremst ansatte i våre samarbeidskommunene i dette prosjektet

Den nye fagskolegraden er i pilotfasen frem til 2026, og derfor ikke tilgjengelig til alle som skulle ønske det helt enda. Men det er fortsatt håp for helsefagarbeidere utenfor samarbeidskommunene, for hvis vi får noen ledige plasser vil vi henvende oss til omkringliggende kommuner, og eventuelt videre ut

De første utdanningsmodulene som inngår i den nye graden er Personsentrert omsorg, relasjon og kommunikasjon, og Velferdsteknologi til eldre.

Modul Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg handler om å verdsette mennesker. Å forstå deres perspektiv ved å se fullstendige mennesker med følelser, rettigheter, ønsker og en livshistorie, som påvirker deres adferd og omsorgsbehov.

Du lærer m personsentrert omsorg og hvordan bruke verdigrunnlaget som ligger i dette ute i praksis. Blant annet fokuseres det på tilrettelegging av det sosiale miljøet, tilpasset kommunikasjon og samhandling.

– Personsentrert omsorg er nedfelt og anbefalt som verdigrunnlag av nasjonale helsemyndigheter, sier Gjelstad. Hun er klar på at dette er et svært aktuelt tema for helsefagarbeidere.

Modul Velferdsteknologi til eldre

 Velferdsteknologi til eldre, gir helsefagarbeidere en innføring i hva velferdsteknologi egentlig er. Her ser en på ulike løsninger, kartlegging av behov hos pasienten og hvordan det kan implementeres i tjenestene.

Flere moduler kommer

Det er utarbeidet studieplaner for flere aktuelle utdanningsmoduler til den nye fagskolegraden. Graden vil bestå av både obligatoriske og valgfrie moduler. Vi vil utvikle flere moduler i løpet av prosjektperioden.

De neste modulene ut er

  • Demens og utfordrende atferd
  • Geriatrisk sykepleie
  • Palliasjon hos eldre
  • Hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon

 

Søk og les om modulene