Fagskolegrad i eldrehelse

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Fagskolen Aldring og helse tatt initiativ til en desentralisert, fleksibel og modulbasert utdanning. Dette er et prosjekt som utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner i perioden 2023 - 2026.

Oppstart høsten 2023 - påloggingslenke kommer

Utdanningen der du selv velger rekkefølgen på moduler* og hvor mange moduler du vil ta.  Utdanningen er for helsefagarbeidere og hjelpepleiere i Notodden og Midt-Telemark kommuner, og det er en prosjekt som går over perioden 2022 - 2026, med oppstart av første moduler høsten 2023. Hver modul vil være nettbasert med enkelte fysiske samlinger og hver modul gir 10 studiepoeng. For å få en fagskolegrad i eldrehelse må du ha 3 valgfrie og 3 obligatoriske moduler

moduler
Moduler

 

Moduler med oppstart høsten 2023

Personsentrert omsorg, relasjon og kommunikasjon

Å være den jeg er, er det viktigste av alt", uttrykker mange eldre. Personsentrert omsorg er et verdigrunnlag som handler om å verdsette mennesker. Tydelig bruk av verdigrunnlaget, individuell tilnærming, forståelse av personens perspektiv og tilrettelegging av sosialt miljø er sentralt. Personsentrert omsorg er også nedfelt og anbefalt som verdigrunnlag av nasjonale helsemyndigheter.

 

Velferdsteknologi til eldre

Velferdsteknologi har vokst frem som et svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse, omsorg og velferd. Mange eldre kan nyttiggjøre seg av teknologisk hjelp til å leve aktive og selvstendige liv til tross av sykdom og funksjonsnedsettelser.