Fagskolegrad i eldrehelse

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Fagskolen Aldring og helse tatt initiativ til en desentralisert, fleksibel og modulbasert utdanning innen eldrehelse. Dette er et prosjekt som utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner i perioden 2023 - 2026.

De ulike modulene tilbys til helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som jobber i kommuner i Telemark og på Sykehuset i Telemark. Ansatte fra Midt-Telemark og Notodden som søker vil bli prioritert, da de to kommunene er samarbeidsparter i prosjektet.

Om fagskolegraden i eldrehelse

Utdanningen der du selv velger rekkefølgen på moduler og hvor mange moduler du vil ta. Hver modul vil være nettbasert med enkelte fysiske samlinger og hver modul gir 10 studiepoeng. For å få en fagskolegrad i eldrehelse må du ha 3 valgfrie og 3 obligatoriske moduler. Det er nå utviklet 3 obligatoriske og 5 valgfrie moduler. Fagskolegraden forventes å bli akkreditert i løpet av 2024.

moduler

Moduler vårsemesteret 2024  

Hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon (oppstart uke 10 2024)

Utdanningsmodulen i hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon skal bidra til å styrke kompetansen i arbeidet med personer som har utfordringer med å mestre de daglige gjøremål. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som identifiserer og kartlegger, planlegger, iverksetter og evaluerer hverdagsaktiviteter i samarbeid med pasienten og dens pårørende.

  • Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 10 - uke 21) (Påskeferie i uke 13). 
  • Det er 7 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.
  • Det legges opp til tre fysiske samlinger i Bø (Midt-Telemark) fra kl.09-15

Velferdsteknologi til eldre (oppstart uke 10 2024) 

Utdanningsmodulen i velferdsteknologi har som mål å gi studenten kunnskap om hva velferdsteknologi er og hvordan det kan anvendes og driftes i helse- og omsorgstjenesten. Studenten skal få økt kompetanse i å kartlegge den eldres situasjon og identifisere behov for velferdsteknologiske løsninger.

  • Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 10 - uke 21) (Påskeferie i uke 13). 
  • Det er 9 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.
  • Det legges opp til en fysisk samling på Notodden fra kl.09-15.

Oppstart av nye moduler i uke 10 - 2024
Søknadsfrist 15.februar