Gjennomført stomiutdanning for helsefagarbeidere

Nylig gjennomførte 18 helsefagarbeidere, som første kull, en utdanningsmodul i stomi. Utdanningen har et omfang på 10 studiepoeng og har gått over 9 uker. Studentene har tilegnet seg kunnskap og forståelse knyttet til hva stomi er, hva det innebærer å få og leve med stomi, observasjoner, vurderinger og dokumentasjon knyttet til stomi og stomistell og praktisk ferdighetstrening knyttet til stomi. Studentene har gjennomført to studiekrav som omhandlet veiledning av pasient med stomi og undervisning for kollegaer om stomi og stomistell.
stomi på lab

Helsefagarbeidere, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, har behov for økt kompetanse om stomi og om hvordan de kan bidra med informasjon, veiledning og oppfølging til en person som skal få eller har fått stomi. Slik kan de bidra til at stomiopererte i størst mulig grad skal kunne få god livskvalitet og oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.  

Dyktige og engasjerte stomisykepleiere fra Boots, Sykepleierklinikken, Sykehuset i Vestfold og Horten kommune har bidratt med sin spisskompetanse i undervisning på nett og i ferdighetstrening på fysisk samling på Bakkenteigen.

Fagskolen Vestfold og Telemark skal nå gjennomføre en tilsvarende utdanning i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere. Fagskolen håper å kunne gjennomføre flere slike kortere utdanninger i framtiden.

Les mer om utdanningen i stomi

lærere og studenter
Lærere og studenter i gang på lab
studenter
Studenter i aktivitet
stomi
stomi
studenter
Studentene prøver ut stomi