Første kull klare

Fredag avsluttet første kull ut sin undervisning i utdanningen Håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Totalt 23 studenter er nå klare for å ta i bruk kunnskapen de har fått gjennom ett år med utdanning. Søkningen til neste års utdanninger er god, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet med denne viktige utdanningen.
studenter

Studentene, NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark er stolte over det studentene har fått til gjennom dette studiet. Dyktige fagfolk har lært studentene mye om håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Kunnskapen til disse studentene er gode og arbeidsplassene til studentene er heldige som får denne gode kompetansen på laget. 

Lykke til med det videre viktige arbeidet dere gjør!

 

Om utdanningen

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Norsk forening farlig avfall (NFFA) utviklet utdanningstilbudet. Det er et landsdekkende tilbud og gir 30 studiepoeng. 

Undervisningen foregår dialogbasert og  det er både fysiske og nettbaserte samlinger. Studiet gjennomføres i løpet av ett år på deltid. Kompetanse Norge bevilget i fjor 2,5 mill. kroner til utviklingsarbeidet.

Fagskolen og NFFA har engasjert en rekke personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i. Emnene er Det grønne skiftet, Miljø- og avfallsrett, Kjemi, toksikologi og materiallære, Teknologi og digitale verktøy, HMS og logistikk samt Håndtering av farlig avfall. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling.

Les mer om studiet

 

studenter
studenter på utdanningen

 

studenter
Studenter, Roar Hansen fra NFFA og Pål Kyrkjebø fra Fagskolen holder avslutningstale
personer
Marit Lindstad fra NFFA og Pål Kyrkjebø fra Fagskolen holder avslutningstale