Første kull i somatisk vurderingskompetanse er klare!

Vi er veldig stolte av de 15 første nyutdannede helsefagarbeiderne med fagskolegrad i somatisk vurderingskompetanse som har fått økt kompetanse i systematisk observasjon, kartlegging og vurdering knyttet til voksne og eldre pasienter med somatisk sykdom og/eller skade.
studenter
Bak fra venstre: Henriette Aasheim Pettersen, Elsa Run Brynjarsdottir, Karine Skjelhaugen, Elisabeth Hestvold, May Christensen-Klev, Marianne Lillebø, Dina Merethe Jacobsen, Simone Wallich og Hilde Eide Tørring (faglærer) Foran fra venstre: Monica Cecilie Lund, Mariann Aardalen, Norya Hussaini og Tatjana Rubezniece Ikke til stede: Madeleine Skallist Hansen, Caroline Regine Lofstad og Arild Rikard Aston Eikrem

 

Økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen og samfunnsutviklingen ellers krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Vestfold og Telemark kan nå glede seg over å ha meget dyktige fagskoleutdannede helsefagarbeidere på jobb både i sykehjem, i hjemmesykepleien og i boligtjenesten. Fagskoleutdanningen har gitt helsefagarbeiderne kunnskaper og ferdigheter i systematisk observasjon, kartlegging og vurdering knyttet til akutt og kronisk sykdom og subakutt og akutt funksjonssvikt. De nyutdannede har også økt kunnskap om og forståelse for helsefremmende, forebyggende arbeid, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Både gjennom undervisning på fagskolen, arbeidskrav og ferdighetstrening i praktiske prosedyrer har de fått en økt kompetanse knyttet til å oppfatte hva som er pasientens behov, iverksette tiltak, enten alene, eller sammen med annet helsepersonell, og rapportere og dokumentere. De nyutdannede trekker fram at økt kompetanse gir større trygghet i jobben og setter dem i stand til å bidra med å kvalitetssikre tjenestene. De nyutdannede vil være en stor ressurs på sine arbeidsplasser, sine kollegaer og pasienter/brukere, så bruk deres kompetanse!

Somatisk vurderingskompetanse

Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges, samt ferdighetstrening i praktiske prosedyrer. Utdanningen gir også ferdighetstrening i praktiske prosedyreferdigheter

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

For mer informasjon om vår utdanning se vår nettside