Ferdigstilling av Den digitale fabrikken

Nå rett før sommerferien er det innspurt i instrumentering og oppkobling av måle/-styre og reguleringsutstyret i Den digitale fabrikken. Arbeidet utføres av Bilfinger på Herøya. Utstyret som monteres er det mest moderne av DeltaV med blant annet trådløs teknologi der man bruker batterier med opp til 10 års levetid.
Den digitale fabrikken

Kjell Amundsen, senioringeniør Bilfinger vedlikeholdsetterslep har hatt ansvar for byggingen av anlegget. Bård Anders Straume, Bilfinger automatisering har hatt ansvar for prosjektering av automatiseringsutstyret og Terje Østrem ansvar for montasje.

 

Emerson Automation Solutions i Porsgrunn leverer det meste av feltutstyr og programvare/skjermbasert overvåking/kontroll i det nye prosessanlegget og kontrollrommet i våre lokaler i Herøya Næringspark. 

IT- avdelingen fra fylkeskommunen er med og bygger opp en del av den digitale infrastrukturen. De har også bidratt med en del utstyr. 

 

Den digitale fabrikken vil våre studenter nye godt av i sine utdanninger. Blant annet vil studentene i digitalisering og prosessteknikk få perfeksjonere sin kompetanse i det nyeste av sensorer og trådløs kommunikasjonsteknologi.  

Skolen er også i ferd med å bygge opp en digital lab for elektronisk kommunikasjon som skal benyttes i undervisning ved ulike utdanninger. 

 

Mye feltutstyr innen prosess som leveres i dag er multifunksjonelt. Det vil si at man ofte kan hente ut signaler som gir deg oversikt over både trykk, temperatur, mengde, vibrasjon med mere. Dette skal studentene få trene seg i. 

 

Til høsten skal studentene få være med på en pilot der det skal gjøres comissioning og utarbeides prosedyrer og instrukser for anlegget som allerede ligger på skjermsystemet i kontrollrommet og er TAG- nummerert som et vanlig prosessanlegg. 

 

Etter hvert vil vi se på mulighet for å bruke anlegget som trening/perfeksjoneringskurs innen prosess/automasjon. 

 

Anlegget er bygget på en slik måte at det kan utvides med mer av det nye utstyret som etter hvert kommer på markedet. 

 

Under ser du bilder som er tatt i innspurten av ferdigstillelse av prosessanlegget.