Digitalisering og prosessteknikk

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark og TS Kompetansesenter utdanningen digitalisering og prosessteknikk.

Illustrasjonsbilde

Målgruppen er prosessoperatører, prosessteknikere og andre fagarbeidere som er nært knyttet til selve produksjonen eller ønsker å bli det. Fagpersonell knyttet til mekanisk vedlikehold, automasjon og logistikkoperatører er også aktuelle kandidater for utdanningen.

Bli en prosessoperatør med de beste løsningene

Utdanningene er utviklet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Fokus vil være på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.

Om utdanningen

En sentral del av vår utdanning er å belyse hvordan datastrømmer gjennomsyrer hele organisasjonen og hvordan de brukes til å drive beslutninger. Vi gir deg innsikt i hvordan digitalisering kan skape verdi i hverdagen til en prosessoperatør, og hvordan det påvirker virksomhetens bærekraft og suksess.

Vårt mål er å gi deg økt forståelse, bredere kunnskap og en dypere innsikt i digitaliseringens verden. Vi tror at den kunnskapen du oppnår her, vil gi deg en konkurransefordel i en stadig mer digitalisert industri.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering. Ta kontakt med den skolen det gjelder. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
  2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. 

Oppbygging og arbeidsformer

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det vil være en ukentlig undervisning på nett på kveldstid. I tillegg er det to fysiske samlinger per semester (høst og vår). 

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50