4,3 mill. kr. til standardisert utdannelse: Kvantesprang for kompetansebygging i avfall- og gjenvinningsbransjen!

Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) sammen med Norsk forening farlig avfall (NFFA) er tildelt til sammen 4,3 mill. kroner for å etablere fire bransjetilpassede videreutdanningstilbud for ansatte i avfall- og gjenvinningsbransjen i Norge. De nye videreutdanningstilbudene vil bety et kvantesprang for kompetansebygging i denne samfunnsviktige sektoren.
NFFA

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har tildelt FVT og NFFA midlene som del av det bransjeprogrammet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe lanserte tidligere i år. Det er første gang avfall- og gjenvinningsbransjen er omfattet av regjeringens nå til sammen 11 bransjeprogrammer. Bransjeprogrammene etableres gjennom et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR).

Totalrammen Stortinget har bevilget for bransjeprogrammet var 15 mill. kroner.  

Gir studiepoeng

Utdanningene NFFA og FVT har fått i oppdrag å etablere, skal tilføre bransjens ansatte standardisert spisskompetanse som øker profesjonaliteten ytterligere. Ikke minst skal utdanningene forberede avfall- og gjenvinningsbransjen på dens viktige rolle innenfor det grønne skiftet.  

Med sin solide representasjon i bransjen gjennom mer enn 130 medlemsbedrifter, får NFFA en sentral rolle i utviklingen av utdanningene. Tilbudene vil være innenfor temaene Regelverk / forskrifter, HMS-ledelse, Logistikk og transport og Håndtering av farlig avfall.

De første utdanningene vil starte i 2023 og gjennomføres i perioden 2023 / 2024. Tilbudet vil gis ansatte på alle nivåer innen avfall- og gjenvinningsbransjen. Utdanningen er gratis for studentene som skal rekrutteres fra hele landet. Fullført utdanning vil gi offentlig godkjente studiepoeng, varierende fra 5 til 10 for hvert av de fire emnene.

Kompetanse som profesjonaliserer bransjen

Videreutdanningstilbudet som nå skal etableres, bygger på det utdanningstilbudet FVT og NFFA etablerte i 2021, benevnt som «Høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter», og som gir 30 studiepoeng. Andre studiekull er nå i gang, og til sammen ca. 60 studenter vil derved ha gjennomgått denne allerede etablerte utdanningen våren 2023.

Avdelingsleder for kurs og etterutdanning i Fagskolen Vestfold og Telemark uttaler sammen med prosjektleder Marit Lindstad i NFFA, følgende:

 -Det videreutdanningstilbudet som nå etableres gjennom et eget bransjeprogram vil skape en ny, standardisert og solid kompetanseplattform for avfall- og gjenvinningsbransjen. Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) sammen med Norsk forening farlig avfall (NFFA) vil sikre høyeste kvalitet både pedagogisk og i forhold til oppdatert og faglig innhold som bransjen trenger i årene framover. Bransjen har vært og vil fremover fortsatt bli sterkt engasjert i det nye, viktige videreutdanningstilbudet.