Hva er ENA-autorisasjon?

ENA-autorisasjon, også kjent som EKOMNETT-autorisasjon, er nødvendig for virksomheter som tilbyr installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett). Denne autorisasjonen er utstedt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og har som mål å sikre at elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitetsstandarder blir opprettholdt.
Illustrasjonsbilde

Hvem trenger ENA-autorisasjon?

Alle virksomheter som er involvert i installasjon og vedlikehold av ekomnett, uavhengig av størrelse eller omfang, må søke om å inneha ENA-autorisasjon. Dette inkluderer entreprenører, telekommunikasjonsselskaper og andre aktører som arbeider med elektroniske kommunikasjonssystemer.

Hva trenger man for å få innvilget søknaden?

For å søke om ENA-autorisasjon, må virksomheten oppfylle følgende krav:

  • Registrering i Enhetsregisteret.
  • Minimum én heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person, inkludert:

Trenger du EKOM-modulen? 

Dersom du mangler EKOM-modulen i din utdanning kan du gjennomføre denne som et kurs ved Fagskolen Vestfold og Telemark. 

Hvordan søker man om ENA-autorisasjon?

Søknadsskjema for ENA-autorisasjon er tilgjengelig elektronisk på Altinn.no. Søknadsprosessen innebærer:

  1. Fyll ut e-skjema på Altinn.
  2. Vedlegg av dokumentasjon for relevant utdanning og ekompraksis til den kvalifiserte personen.
  3. Behandlingstiden er normalt 1-3 uker, og søknadene behandles fortløpende.

Vennligst merk at ENA-autorisasjon er nødvendig for alle aktører som ønsker å operere innenfor ekomnettsektoren, og det er viktig å følge prosedyrene og kravene som gjelder i Nkom og den aktuelle jurisdiksjonen.