Avdelingsleder - Helse- og oppvekstfag

AVDELINGSLEDER HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Stilling: Fast

Stillingsstørrelse: 100%

Ansettelsesdato: Etter avtale

Om stillingen

Avdelingsleder for helse- og oppvekstavdelingen vår, med budsjett- og personalansvar. Avdelingen har per i dag ca. 160 studenter, fordelt på 12 klasser og 10 faglærere. Utdanningene er knyttet til studiested Porsgrunn og studiested Horten. Undervisning og undervisningsrelaterte oppgaver kan inngå i stillingen. Vår nye medarbeider skal lede avdelingen, bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte, sikre god kvalitet i utdanningene, og være en pådriver i utviklingen av våre utdanninger i nært samarbeid med aktørene i arbeidslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kvalifikasjoner

  • Tverrfaglig praktisk erfaringsbakgrunn, gjerne i lederstillinger innen de aktuelle fagområdene 
  • Utdanning og erfaring innen helse- og omsorgsfag 
  • Formell utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, hvor bredde og tverrfaglighet er viktigere enn dybde gitt at øvrige forutsetninger er til stede 
  • Praktisk pedagogisk utdanning og undervisningserfaring, gjerne fra høyere yrkesfaglig utdanning eller høyere utdanning, er en fordel/ønskelig 
  • Relevant lederutdanning er ønskelig 
  • Omfattende bransjenettverk 
  • Gode digitale ferdigheter 

Generelt

Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Evne til å formidle, motivere, kommunisere og samarbeide er viktig for å lykkes i stillingen. Det samme gjelder evne til å nå mål gjennom, og sammen med medarbeidere. Vi søker deg som er faglig sterk og nysgjerrig, som kommuniserer tydelig, direkte og lyttende på en måte som skaper tillit og innbyr til samhandling. Vi trenger deg/ser etter deg som er endringsdyktig, prosessorientert, fleksibel og har stor arbeidskapasitet

Kontakt

Rektor Marit Hagen Øygarden

Tlf. 97098877

e-post: marit.hagen.oygarden@vtfk.no

Send søknad

Søknadsfrist: