Vi har mange spennende utdanninger innen bygg og anleggsektoren

Ønsker du en spennende jobb innen bygg og anleggsektoren? Vi tilbyr deg nå flere muligheter. Har du fagbrev eller noen år relevant kompetanse innenfor fagområdet? Da er du velkommen til å søke. Utdanningene vi tilbyr er både stedbasert og nettbasert. Omfanget på studiene varierer fra 30 til 120 studiepoeng.
bim

Er du en av dem som ikke har søkt om studieplass innen ordinær søknadsfrist den 15. april så vil det bli en ny mulighet fra den 25. mai. 2021. På Samordna Opptak vil det bli publisert en oversikt over ledige studieplasser den 24. mai. Du kan søke på ledige studieplasser fra denne datoen.
Prinsippet er at de som er kvalifiserte og som er raskest med å søke vil få tilbud om plass dersom opptakskravene er oppfylt.
Det vil være løpende suppleringsopptak hver uke gjennom sommeren, med unntak av 2 uker i juli for Fagskolen Vestfold og Telemark.
Det vil være mulig å søke suppleringsopptak på flere studier både innenfor våre tekniske- og helserelaterte utdanninger.

 

Anlegg, heltid og nettstudie

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Les mer

Bygg, heltid og nettstudie

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. Les mer

Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter, nettstudie

Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har tatt initiativ til etablering av en offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. Bakgrunnen er kompleksiteten og de voksende mengdene av farlig avfall i samfunnet.

Farlig avfall har hittil «druknet» i ambisjonene om sirkulær økonomi. Denne avfallsfraksjonen har dessverre blitt synonymt med deponi og lokalisering av nødvendig deponikapasitet. Høy kompetanse, avansert teknologi og anerkjent profesjonalitet vil kreves for også i fremtiden å kunne tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet. Les mer

Klima, energi og miljø i bygg (KEM), heltid og nettstudie

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg. (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bransjen. Les mer