Tilsagn på midler til nytt tilbud

Fagskolen Vestfold og Telemark og Fagskolen Aldring og Helse har sammen fått innvilget søknaden om midler til prosjektet fleksibel og desentralisert utdanning, modulbasert fagskolegrad i eldrehelse, 60 studiepoeng. Tilbudet skal utarbeides og utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner, og vil styrke helseutdanningstilbudet i øvre deler av Telemark.
foto: Shutterstock

Målgruppen for utdanningen er helsefagarbeidere i Notodden og Midt-Telemark og omkringliggende kommuner.

Utdanningen som skal utvikles er en modulbasert utdanning hvor det jobbes konkret med moduler i løpet av kommende studieår. 6 moduler à 10 studiepoeng, hvor en kan ta en eller flere moduler i selvvalgt tempo. Fagskolegrad betinger 6 moduler: 4-5 obligatoriske og 1-2 valgbare. Moduler, forventet læringsutbytte, tematisk innhold og organisering utvikles i prosjektet. Prosjektet starter utarbeidelse av utdanningen høsten 2022, og første gjennomføring er planlagt høsten 2023, og prosjektet har en varighet på 4 år.

 

Midlene er delt ut av direktoratet for høyere utdanning, HK-dir, og det har tydeligvis vært stor oversøkning på midlene, og HK dir. har prioritert strengt ut fra de kriteriene de la til grunn i utlysningen.  Det var 176 søknader som til sammen søkte om 659 506 531 millioner kroner. HK-dir har fordelt 150 009 708 millioner kroner til 43 søknader – og vi er blant en av de som fikk innvilget vår søknad.

 

Signe Baksaas Gjelstad, rektor Fagskolen Aldring og Helse, og Agnes Brønstad, avdelingsleder helsefag Fagskolen Vestfold og Telemark, sier følgende:

«Det er spennende at vi nå kan se fram til et felles samarbeidsprosjekt mellom Fagskolen Aldring og Helse og Fagskolen Vestfold og Telemark i tett samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner. Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet med å utarbeide fleksibel og desentralisert utdanning, modulbasert fagskolegrad i eldrehelse.»