Statsråd på besøk ved Fagskolen

Tirsdag 17. januar fikk vi besøk at kunnskaps- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe med følge. De besøkte ulike bedrifter i Vestfold.
Statsråd på besøk

I en god time var utdanningsminister Ola Borten Moe, Kathrine Kleveland (stortingsrepresentant SP), Christina Bratlie (varaordfører Horten), fylkespolitiker Per-Asbjørn Andvik, lokalpolitiker Ivar Andreassen med flere i sitt følge på totalt 8 personer. De besøkte studiested Horten i forbindelse med en dagstur til Vestfold der Borten Moe besøker ulike virksomheter. Vi fikk gode samtaler om fagskolens egenart, fagskolestudenten, samarbeidet med arbeidslivet og hvordan fagskoler kan snu seg raskt for å imøtekomme kompetansebehov i samfunnet. I tillegg fikk statsråden med følge treffe våre flotte studenter i undervisning/læringsarbeid og fikk et lite innblikk i studiesituasjonen ved våre utdanninger innen maritim, helse og elektro. Borten Moe med følge tok seg god tid til å prate med våre studenter og fikk høre om studentenes hverdag med kombinasjon jobb og studier ved fagskolen. 

Alle sitter klare til en presentasjon
Samlet og klare for samtaler om fagskolen
presentasjon om fagskolen
Kort presentasjon om fagskolen

 

helsestudent
Besøk hos studenter ved helse som følger undervisning digitalt
elektro
Besøk hos elektrostudenter som er godt i gang med økonomispill
elektrostudenter
Bilde av samtale mellom elektrostudenter og Ola Borten Moe
maritime studenter
Ola Borten Moe besøker studentene våre som går heltid på maritim utdanning

 

lærere på nettundervisning
Her underviser lærerne våre studenter på utdanningen stomi over nett