Somatisk vurderingskompetanse

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten har fått godkjent en utdanning innen somatisk vurderingskompetanse
Somatisk vurderingskompetanse

En stedbasert utdanning på 60-studiepoeng

Formål med utdanningen

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Målgruppe

Helsefagarbeidere.