Sandra Borch besøkte helsefagavdelingen

- Som samfunn står vi ovenfor mange nye oppgaver og utfordringer. Dette ser vi kanskje spesielt innen helse- og omsorgssektoren. Derfor er jeg glad for å kunne besøke fagskolen i Vestfold og Telemark, som i forrige uke fikk sin aller første fagområdeakkreditering, nettopp innenfor helse, sa forsknings- og høyere utdanningsministeren i møte med rektor og studierektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark.
Bilde av Sandra Borch og rektor ved fagskolen.
Fra høyre: Rektor Marit H. Øygarden. Statsråd Sandra Borch. Avdelingsleder Agnes Brønstad.

Fagområdeakkreditering og veien videre for fagskolen

Helsefagavdelingen ønsket forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch velkommen til fagskolen onsdag 21. september. Statsråden ønsket å gratulere helsefagavdelingen med den tildelte fagområdeakkrediteringen, som ble annonsert av NOKUT forrige uke. Fagskolen Vestfold og Telemark fikk sin første fagområdeakkreditering, og er nå en av ni fagskoler i landet med denne akkrediteringen for helse- og oppvekstfag. 

Statsråden spiste lunsj med faglærere, rektor, styreleder, og andre inviterte gjester for å diskutere utfordringer og muligheter for fagskolen. Det var en engasjert og lyttevillig statsråd som stilte gode oppfølgingsspørsmål til en ivrig forsamling. 

Det var bred enighet om at fagområdeakkrediteringen er en viktig utvikling som gir helsefagavdelingen handlingsrom til å raskere kunne omstille seg i takt med utviklingen i helsesektoren. Statsråden var likevel tydelig på at regjeringen vil fortsette å satse på fagskolene i årene som kommer.

- Regjeringen er opptatt av å fortsette med å løfte fagskolene. Vi har varslet en stortingsmelding våren 2025. Den blir viktig i en sektor som er i så stor vekst og som bare blir viktigere fremover, sa Sandra Borch.

Statsråden i klasserommet

 

Sandra Borch og fagskolestudenter
Sandra Borch i samtale med fagskolestudenter tilknyttet helsefagavdelingen. 

I løpet av besøket tok Sandra Borch seg god tid til å besøke flere studenter tilknyttet helsefag og maritimavdeling ved fagskolens studiested i Horten. Sandra Borch var særlig interessert i å høre om hverdagen og læringsforholdene til fagskolestudentene.

- Det har vært et veldig spennende besøk i dag, der vi har diskutert viktige problemstillinger for fagskolene fremover, med mange gode innspill. Jeg fikk i tillegg møte flere dyktige studenter og innblikk i deres motivasjon og studie- og arbeidshverdag, oppsummerte statsråden.