Samling i Larvik for bygg

Formålet med denne samlingen var å videreformidle mest mulig tverrfaglig fagkunnskap på høyt nivå, i samarbeid med Fritzøe Eiendom, Helge Klyve AS og Alfa Eiendom til våre nettstudenter som går 2. året på bygg.
studietur

Studentene tok toget fra Porsgrunn til Larvik. Der de først fikk en teoretisk orientering av prosjektleder for Fritzøe eiendom og Helge Klyve. Etterfulgt av en omvisning på byggeplassen til siste byggetrinnet på Sanden. Fokus var på energisentral/fjernvarmesentralen og hvorfor en helhetlig bærekraftig tankegang før utvikling av en helt ny bydel er viktig. 

Videre gikk ferden til Festiviteten hvor det var et foredrag fra teknisk sjef hos Alfa Eiendom i storsalen i forbindelse med den antikvariske restaureringen av Festiviteten, omvisning i Festiviteten fikk vi også.

En meget vellykket samling!