Samling for 2BYN

I forrige uke var det samling med 2BYN, hvor vi i denne runden har lært studentene våre sammenhengen/viktigheten av teoretisk og praktisk trykktesting, samt termografering av bygg.
student

Som hjelpemiddel har vi benyttet et ordentlig termokamera som vi fikk låne av IKM Instrutek og trykktesting av lab i kjeller har vi benyttet en blowerdoor Retrotec EU5100 system i samarbeid med Telemark Takst-forum.

Studentene gav uttrykk for at de var meget fornøyde med samlingens innhold og læringsutbyttet de satt igjen med.

studenter
student
studenter
studenter

 

studenter
Studenter
studenter
Studenter i aktivitet

 

studenter
Studenter