Samarbeid med Norsk Folkehjelp

Fagskolen Vestfold og Telemark, avdeling helsefag, har inngått et spennende samarbeid med Norsk Folkehjelp Horten, for å styrke ferdighetstreningen til fagskolestudentene i akutte situasjoner.

Tidligere i høst fikk fagskolestudentene verdifull ferdighetstrening av instruktør og tidligere fagskolestudent på Somatisk vurderingskompetanse, Renee Nagel Gjelstad, i Norsk Folkehjelp sine lokaler i Horten. Dette var en god mulighet for studentene til å anvende teoretisk kunnskap i praksis, under veiledning fra erfarne instruktører.

Kompetanseutveksling

Samarbeidet har resultert i en solid kompetanseutveksling. På Luciadagen, 13. desember var fagskolelærer Sarah Trandem Korsgården og Hilde Eide Tørring fra Fagskolen Vestfold og Telemark invitert til å undervise mannskapet i Norsk Folkehjelp om kommunikasjon til personer med demens. Det var 14 deltakere fra Norsk Folkehjelp Horten og den nyoppstartede avdelingen i Grenland, samt 2 deltakere fra Røde Kors i Svelvik. Det ble servert gløgg og pepperkaker og stemningen var god.

Gjennom undervisning, dialog, praktiske eksempler og simulering, ble det en engasjerende og lærerik kveld. Deltakerne fikk muligheten til å utveksle erfaringer og perspektiver knyttet til møter med personer med demens.

Ser frem til å fortsette samarbeidet

"Fagskolen ser fram til videre samarbeid med Norsk Folkehjelp og er takknemlige for muligheten til å bidra med vår kompetanse samtidig som vi og fagskolestudentene får verdifulle erfaringer fra feltet," sier fagskolelærer Hilde.

Dette initiativet understreker betydningen av samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og organisasjoner for å fremme kompetanseutvikling og styrke beredskapen i samfunnet.