Prosjektstyringsspill på bygg

To dager denne uken har 3 klasser ved bygg gjennomført Skanska sitt gnist spill. Morten Nyhus fra Skanska leder studentene gjennom aktiviteten. Dette er et spill som simulerer et prosjekt fra a til å. Start er fra kontraktinngåelse og slutt er overlevering til kunde. Det var klassene 3BYNA-P og 2BYH-P som gjennomførte spillet tirsdag og 3BYNB-P i dag, onsdag. Klassene deles opp i team/grupper på 4-5 personer.
bygg

I starten av spillet får de opplyst at det er en totalentreprise på 300 millioner.

Spillet er delt inn i 7 perioder hvor det blir utlevert 94 caser fordelt ut over periodene. Spillerne blir målt i forhold til sine valg og prioriteringer i hver periode (hvilke kort de tar og hvor de fordeler ressursene sine). De får definert ressurser i hver periode som begrenser hva de kan velge av kort, de kan også kjøpe 2 ressurser i hver periode om de vil (ressursene fordeles ut på de valgte kortene/casene).

Ved start får hvert team utdelt 30 penger og 20 penger i Banken (Skanska). Alle team starter med medarbeidere, kunder og fremdrift i 0. Etter hver periode blir det lest opp «en fasit» (Skanskafasit) Som gir eller tar penger og gir pluss eller minus på medarbeidere, kunder eller fremdrift.

Det blir satt en status etter periode 3 og periode 5 og til slutt resultatet. Helt til slutt kåres det et vinnerlag som får heder og være samt en Skanska kopp.

Målet med spillet er å sitte igjen med mest mulig penger og ha en fornuftig tilfredshet på medarbeidere, kunder og fremdrift (opp mot det grønne/grønn på plakaten).

Når resultatene leses opp etter en periode merkes stemningen i rommet – de som får penger puster lettet ut, mens de som mister penger og får minus på medarbeider, kunder og/eller fremdrift ser du fortvilelsen i øynene på. Spillet engasjerer tydelig studentene. Flere studenter sier at det er interessant, lærerikt og virkelighetsnært.

spill
Prosjektstyringsspillet
prosjektfasen
Prosjektfasen

 

ressursplan
Ressursplan

 

studenter
Studenter i aksjon

 

studenter
Mange beslutninger må tas, som får konsekvenser
stemning
Stemningen er spent når "fasit" leses opp og ressurser fordeles

 

ressurs
Ressursene endres gjennom spillet, hvem vinner til slutt?