Økonomispill på bygg

En samling for våre nettstudenter på bygg, består av praktiske oppgaver. VI relaterer oppgavene våre til arbeidslivet og studentene får god innsikt i oppgaver som venter de i arbeidslivet.

En av aktivitetene studentene har hatt er et økonomispill i emnet LØM. Alf Kirkeberg fra Learning by Doing AS gjennomførte spillet for våre studenter. Tilbakemeldingene fra studentene er at de har stort læringsutbytte av denne måten å lære økonomi på. En flott dag for studentene med stort engasjement og god læring.