NOKUTs rapport - studiebarometeret for fagskolestudenter 2022

I dag, torsdag 29/9-22, ble rapporten tilgjengeliggjort og rapporten viser at optimismen er tilbake hos fagskolestudentene - en gledelig nyhet
studiebarometeret 2022

Data hentet fra NOKUT

Studiebarometeret for fagskolestudenter viser at studentene nå er nesten like positive til utdanningen sin som før pandemien.

Våren 2022 gjennomførte NOKUT for femte gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet blant fagskolestudentene. Om lag 22 000 fagskolestudenter på rundt 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler kunne svare på undersøkelsen, noe som gjør den til den største noensinne. Rundt 42 prosent, eller i overkant av 9 000 studenter, svarte på undersøkelsen.

Etter noen tøffe år med pandemi der fagskolestudentene rapporterte om en lav tilfredshet med studiene sine, er studentenes tilbakemeldinger nå på vei oppover igjen. På flere områder er man fortsatt litt bak nivåene før pandemien, men i årets undersøkelse sier hele syv av ti fagskolestudenter at de er fornøyde med studiet de går på.

Den største fremgangen etter pandemien ser vi i de kreative og tekniske fagene, mens det er helse- og velferdsfagene som fortsatt har de mest fornøyde studentene.

diagram
diagram

Da samfunnet stengte ned under pandemien, var det de sosiale og faglige miljøene for fagskolestudentene som ble rammet hardest.

Nå som pandemien ser ut til å være et tilbakelagt kapittel, gjør også tilbakemeldingene på faglig og sosialt miljø et hopp i positiv retning.

Undervisningsindeksen som viser den samlede tilbakemeldingen på spørsmålene om undervisning, viser at fagskolestudentene nå er like fornøyde som de var på undersøkelsene før koronapandemien.

diagram
Diagram

Les mer om rapporten - studiebarometeret her