Milepæl på Herøya: – Vi har store ambisjoner

Til høsten starter Fagskolen Vestfold og Telemark opp nye kurstilbud i Herøya industripark (HIP). På nyåret lanserer de helt nytt studietilbud. Planen er å videreutdanne prosessoperatører i industrien slik at de er bedre rustet til å jobbe i en framtid hvor digitalisering og automasjon tar mer og mer over. Ny klimavennlig teknologi er også stikkord.
tone

SPENTE: Tone Skau Jonassen i Industrial Green Tech-klyngen og Jens Christian Thysted, rektor ved fagskolen, er veldig spente på hvordan nytt kompetansetilbud på Herøya vil bli mottatt.– Etableringen er en milepæl. Vi har store ambisjoner, sier Jens Christian Thysted, rektor ved fagskolen.

PD: 29.06.20 Prosjektet er blitt til i samarbeid med TS Group Academy og Industrial Green Tech-klyngen. Industriparken er også en sentral aktør. Store arbeidsgivere som Yara har vært involvert i å utforme tilbudet. Tone Skau Jonassen,

prosjektleder i Industrial Green Tech-klyngen sier det har vært stor interesse for utdanningstilbudet.

– Vi spurte hva de mente arbeiderne trengte oppdatering på. Svaret var digitalisering, klimavennlig teknologi og økonomi, sier hun.

Yara Birkeland-prosjektet er eksempler på utvikling hvor det blir behov for å øke kompetansen til dagens operatører inne digitalisering og automasjon.

– Yara er store på klimavennlig teknologi og digitalisering.

Deltidsopplegg

Prosessoperatører er hovedmålgruppen.

– Målet er at det skal være kompetansehevende for framtidens fagarbeider. Ambisjonen er å nå studenter over hele landet, sier Thysted og Skau Jonassen.

Fagskolen starter med tre kurs på høsten, før de kjører på med halvårsstudie etter jul. Det er mulig å søke på dette etter sommeren.

– Det blir et deltidsopplegg, hvor deltakerne tar et halvt års delstudium på ett år.

Utdanningen vil i startfasen skje i det gamle administrasjonsbygget, hvor det skal installeres topp moderne utstyr i form av et kontrollrom.

– Det blir praktisk læring i et lite prosessavsnitt.

Lokalet har fått navnet «Den digitale fabrikken». På sikt skal HIP bygge et helt nytt og frittstående senter for industriell innovasjon inne i parken. Det er HIP som skal eie og drifte bygget. Planen er at fagskolens utdanningsarena skal inn her, sammen med flere andre aktører.

– Tanken er at senteret skal være et nav for kompetanseheving av prosessindustrien, forteller Thysted.