Instruktørene ved Talenthuset i Skien har gjennomført utdanningsmodul

Instruktørene ved Talenthuset i Skien har gjennomført og bestått utdanningsmodul i veiledning for instruktører i videregående opplæring. Utdanningen har et omfang på 5 studiepoeng.
Instruktører Talenthuset

Gjennom studiet har de tilegnet seg kunnskap og forståelse knyttet til ungdom og unges utvikling, og utfordringer knyttet til ungdomsalder, slik som psykisk helse og rusbruk. De har også vært innom tema etikk, etiske utfordringer og problemløsningsmodeller og relevante begreper innen sosiologi og psykologi. I tillegg har kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til kommunikasjon, relasjonskompetanse og veiledning inn mot aldersgruppen ungdom vært en sentral del av studiet. 

Fagarbeidere som jobber i videregående opplæring med ungdommer i alternativt utdanningsløp er i kontakt med unge mennesker som representerer et mangfold av kompetanse, skolelivsmestring, faglig nivå, og utfordringer. Ungdomslivet leves også i og på skolen, og de utfordringene som preger ungdomsårene, kommer til uttrykk på ulike måter i skolehverdagen. Instruktørene selv ser verdien av- og har etterspurt denne kompetansehevingen knyttet til de utfordringene de møter i sin jobbhverdag. 

Utdanningsmodulen i veiledning for instruktører har vært organisert som et deltidsstudium over 10 uker i en kombinasjon av fysiske samlinger og veiledning på nett. Selve gjennomføringen av utdanningsmodulen har foregått både med undervisning på egen arbeidsplass, og med oppmøte på fagskolen, og med egeninnsats i form av selvstudium utover den tiden som var satt av til undervisning hver tirsdag. 

studenter
Avslutning for deltakerne
kake må til