Helsefagavdelingen har blitt tildelt fagområdeakkreditering!

Helsefagavdelingen ved Fagskolen Vestfold og Telemark fikk 14.september en stor og etterlengtet nyhet fra NOKUT. De har oppnådd en imponerende og banebrytende milepæl for avdelingen og for fagskolen.
Bilde av helsefagavdelingen
Kjersti Norheim (Kommunalsjef), Mette Kalve (Styreleder), Hilde Eide Tørring (Prosjektleder), Agnes Brønstad (Avdelingsleder), Marit H. Øygarden (Rektor)

Helsefagavdelingen har blitt tildelt fagområdeakkreditering. En prestisjefylt anerkjennelse av den høye kompetansen og de gode kvalitetsrutinene som er etablert i avdelingen. Fagområdeakkrediteringen representerer et betydelig skritt fremover for Fagskolen Vestfold og Telemark, som allerede planlegger søknadsprosessen for flere fagområder.

Fagområdeakkrediteringen gir helsefagavdelingen muligheter når det gjelder å vurdere og godkjenne egne fagskoleutdanninger, noe som tidligere var forbeholdt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

En slik anledning må markeres, og en feiring fant sted på Fagskolen Vestfold og Telemarks avdeling i Horten fredag 15.septemgber. Her ble helsefagavdelingen hedret med god mat og drikke, samt sterke lovord fra skolens rektor Marit Hagen Øygarden, og styreleder Mette Kalve.

Til avdelingens begeistring kom kommunalsjefen i Horten kommune, Kjersti Norheim innom for å gratulere og ta del i feiringen. Gjestene ble servert alkoholfri musserende vin. Under feiringen presenterte en rørt avdelingsleder, Agnes Brønstad, hvordan avdelingen har arbeidet med det omfattende arbeidet som har ledet frem til fagområdeakkreditering.

Feiringen fortsatte med en givende fagdiskusjon hvor både faglærere, kommunalsjef, styreleder og rektor diskuterte muligheter og utfordringer for både fagskolen og helsesektoren i fremtiden.

Kjersti Norheim, kommunalsjef i Horten kommune, understreket betydningen av en bred helsekompetanse for en bærekraftig kommunehelse, og applauderte fagområdeakkrediteringen som en gledelig utvikling. Helsefagavdelingen ved Fagskolen Vestfold og Telemark delte også spennende planer og prosjekter for fremtiden, inkludert lanseringen av en fagskolegrad innen eldrehelse, i nært samarbeid med fagskolen for aldring og helse.

Med fagområdeakkrediteringen kan helsefagavdelingen nå tilpasse seg samfunnsbehovene raskere. Dette gjør det mulig å utvikle utdanninger i eget tempo, uten å være avhengig av en lengre akkrediteringsprosess hos NOKUT. Denne prosessen kunne forsinke prosjekter med opptil 1-2 år.

Helsefagavdelingens prestasjon med å oppnå fagområdeakkreditering er et vitnesbyrd om deres engasjement for å tilby høykvalitets utdanning innen helsefag og deres evne til å tilpasse seg en stadig skiftende sektor. Dette er uten tvil en viktig milepæl som vil ha en positiv innvirkning på både fagskolen og samfunnet som helhet.