Gjennomført utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

Nylig gjennomførte 26 helsefagarbeidere, som første kull, en utdanningsmodul i sår og sårbehandling. Utdanningen har et omfang på 10 studiepoeng og har gått over 10 uker. Studenten har tilegnet seg kunnskap om ulike sårtyper, årsaker til sår og faser i sårhelingen og kompetanse i observasjon, kartlegging, vurdering og dokumentasjon av sår, da med spesielt vekt på sårvurdering med TIMES. Studenten har også gjennomført praktisk ferdighetstrening i sårbehandling og fått kjennskap til ulike aktører og samarbeidsparter innen sårbehandling. Studenten har gjennomført og bestått to studiekrav som omhandlet vurdering og dokumentasjon av sår ved bruk av TIMES og undervisning for kollegaer om sår og sårbehandling.
bilde av studenter

Systematisk behandling av sår krever kompetanse hos fagutøveren og en god organisering av virksomheten og tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om sår, sårheling, sårbehandling og forebygging av sår og om hvordan helsefagarbeidere kan bidra med observasjon, kartlegging og vurdering av kroniske og kirurgiske sår. Kompetanse som optimaliserer sårheling og forebygging av sår sparer pasienten for smerter og alvorlige helsekomplikasjoner og samfunnet for store økonomiske kostnader. 

Dyktige og engasjerte sårsykepleiere fra Sandefjord kommune, Færder kommune, USN og UiO har bidratt med sin spisskompetanse i undervisning på nett og i ferdighetstrening på fysisk samling på Bakkenteigen.

Fagskolen Vestfold og Telemark håper å kunne gjennomføre flere slike kortere utdanninger i framtiden.

student