Fagskolen forblir sammenslått

Fylkestinget har i dag, 8.mars, enstemmig vedtatt at Fagskolen Vestfold og Telemark skal forbli sammenslått etter at fylkene splittes i januar 2024.
Fagskolen

Fylkestinget la hovedutvalget i Vestfold sin innstilling til grunn med unntak av punkt 5 som ble fjernet.

 

Innstillingen ble:

  • Fylkestinget i Vestfold og Telemark ber om at Vestfold fylkeskommune og Telemark

fylkeskommune går inn som offensive skoleeiere og forvalter det fylkeskommunale

fagskoletilbudet som en del av kompetansepolitikken i eget fylke.

  • Fylkestinget i Vestfold og Telemark ber om at fylkestinget i Vestfold og fylkestinget i Telemark får seg forelagt sak om organisering og videreutvikling av det fylkeskommunale fagskoletilbudet i Vestfold og Telemark i første del av perioden 2024-2027.
  • Fagskolen Vestfold og Telemark videreføres som et kommunalt oppgavefellesskap, med Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune som eiere. Et kommunalt oppgavefellesskap vil ikke ha status som selvstendig juridisk subjekt.
  • Prosjektlederne bes legge fram forslag til en tidsavgrenset samarbeidsavtale for perioden 01.01.2024-31.12.2025, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Samarbeidsavtale med vedtekter skal tydeliggjør partenes ansvar og forpliktelser. Før avtaleperiodens utløp skal det gjennomføres en ekstern evaluering av Fagskolen i Vestfold og Telemark.
  • Etter den første overgangsperioden må de to nye fylkeskommunene legge vekt på å sikre det fylkeskommunale fagskoletilbudet i Vestfold og Telemark forutsigbare og stabile rammebetingelser som grunnlag for kvalitetsutvikling, økt rekruttering og videreutvikling av studietilbudet for å møte arbeidslivets behov.

Kommentar fra rektor, Jens Christian Thysted:

Dagens vedtak i Fylkestinget er gledelig, og i samsvar med hva de aller fleste i fagskolens organisasjon har ønsket seg. Vi forblir en relativt stor fagskole i nasjonal sammenheng, og har med det kraft og tyngde til å fortsette skolens svært gode utvikling de seneste årene. Vi kan se framover og fortsette det gode arbeidet med å dekke lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innen høyere yrkesfaglig utdanning.

 

Fylkestingets saksgrunnlag