Grønne smarte bygg, 15 studiepoeng

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del- utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Denne utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.
Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.
arkitektur moderne bygning
Arkitektur moderne bygning bilde tatt av Hands off my tags! Michael Gaida fra Pixabay

Målgruppe:

Elektrorelatert fagbrev eller relevant praksis. Passer også for ing/ siv. ing som trenger en oppdatering innen digitale verktøy og metoder.

 

Lenke til påmelding venteliste for neste gjennomføring finner du her

Det er 4 ulike kurs i skjemaet. Du kan velge mellom påmelding i en og en modul eller alle 3 modulene, velg det alternativet som passer for deg. 

Følgende alternativer er mulig:

 • Grønne smarte bygg modul 1, 5 studiepoeng
 • Grønne smarte bygg modul 2, 5 studiepoeng
 • Grønne smarte bygg modul 3, 5 studiepoeng
 • Grønne smarte bygg modul 1, 2 og 3, 15 studiepoeng

Delutdanningen består av tre moduler a 5 studiepoeng, som bygger på hverandre

Modulene kan tas enkeltvis, men henger likevel sammen som en helhet. De tre modulene gjennomføres i en serie. Hvis du ønsker å kun ett eller to av emnene, er det bare å krysse av dette i påmeldingen.

Modul 1: Digitalisering av elektrotekniske anlegg, 5 studiepoeng
Digitalisering av tradisjonelle elektrotekniske anlegg som lys, varme, alarm, ventilasjon og kjøling.

Modul 2: Sensorteknologi og IoT, 5 studiepoeng
Sensorteknologi og Internet of Things (IoT) for bedre samspill mellom produkter og løsninger.

Modul 3: Nye energisystemer, 5 studiepoeng
Bruk av nye energisystemer og samspill mellom sol-, vindkraft og batteriteknologi.

Modulene kan gjennomføres separat. Samlet utgjør de en helhetlig delutdanning på til sammen 15 studiepoeng. 

Innhold:
Innholdet i de ulike modulene bygger på hverandre. Det anbefales derfor at modulene tas i rekkefølge for optimal kunnskap og forståelse

Modul 1:

 1. Mennesket og teknologi
 2. Styringssystemer, HMI grensesnittet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet grunnleggende
 4. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 5. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) grunnleggende
 6. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 7. Drift og vedlikehold

Modul 2:

 1. Sensorteknologi
 2. Cybersikkerhet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet
 4. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 5. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 6. AI, kunstig intelligens, HMI grensesnittet
 7. Nye energisystemer i mindre bygg

Modul 3:

 1. Nye energisystemer, biogass, sol, vind, grønn og blå hydrogen
 2. Batteriteknologi, batteribanker
 3. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 4. Energistyring, oppvarming og kjøling
 5. Framtidens energikilder/ løsninger.
 6. HMI grensesnittet
 7. Drift og vedlikehold

 

Les også om studiet på Integra sin hjemmeside her

 

Samlingsplan gruppe 3, Grønne smarte bygg

Alle nett -forelesninger tirsdager kl. 13 00- 16 00

 

Dato

 

Modul 1

1

31.01

13 00 -16 00

Det grønne skiftet del 1

2

07.02

13 00 -16 00

IoT, digitalisering og cybersikkerhet, grunnleggende

3

14.02

13 00 -16 00

Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer

4

21.02

13 00 -16 00

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), grunnleggende

5

28.02

13 00 -16 00

Bygg-integrert Modellering (BIM)

6

 14.03

13 00 -16 00

Kjøling og inneklima

 

 

 

Modul 2

1

21.03

13 00 -16 00

Det grønne skiftet, del 2

2

28.03

13 00 -16 00

Cybersikkerhet

3

11.04

13 00 -16 00

IoT, digitalisering og cybersikkerhet

4

18.04

13 00 -16 00

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

5

25.04

13 00 -16 00

Bygg-integrert Modellering (BIM)

6

 02.05

13 00 -16 00

Nye energisystemer i mindre bygg, Batteri -banker, solceller, smarthus, passivhus. 

 

 

 

Modul 3

1

09.05

13 00 -16 00

Batteriteknologi, batteri- banker

2

16.05

13 00 -16 00

Det grønne skiftet del 3
Nye energisystemer, biogass, sol, vind,
Grønn og blå hydrogen. CO2- avtrykk.

3

23.05

13 00 -16 00

Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer

4

30.05

13 00 -16 00

Energistyring, oppvarming og kjøling

5

06.06

13 00 -16 00

Framtidens energikilder/ løsninger.

6

13.06

13 00 -16 00

Drift og vedlikehold

 

 

 

Med forbehold om endringer

 

 Samlingsplan gruppe 4, Grønne smarte bygg

Alle nett -forelesninger onsdager kl. 13 00- 16 00

 

Dato

 

Modul 1

1

22.03

13 00 -16 00

Det grønne skiftet del 1

2

29.03

13 00 -16 00

IoT, digitalisering og cybersikkerhet, grunnleggende

3

12.04

13 00 -16 00

Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer

4

19.04

13 00 -16 00

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), grunnleggende

5

26.04

13 00 -16 00

Bygg-integrert Modellering (BIM)

6

03.05

13 00 -16 00

Kjøling og inneklima

 

 

 

Modul 2

1

10.05

13 00 -16 00

Det grønne skiftet, del 2

2

24.05

13 00 -16 00

Cybersikkerhet

3

31.05

13 00 -16 00

IoT, digitalisering og cybersikkerhet

4

07.06

13 00 -16 00

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

5

14.06

13 00 -16 00

Bygg-integrert Modellering (BIM)

6

15.06

13 00 -16 00

Nye energisystemer i mindre bygg, Batteri -banker, solceller, smarthus, passivhus. 

 

 

 

Modul 3

1

16.08

13 00 -16 00

Det grønne skiftet del 3
Nye energisystemer, biogass, sol, vind,
Grønn og blå hydrogen. CO2- avtrykk.

2

23.08

13 00 -16 00

Batteriteknologi, batteri- banker

3

30.08

13 00 -16 00

Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer

4

06.09

13 00 -16 00

Energistyring, oppvarming og kjøling

5

13.09

13 00 -16 00

Framtidens energikilder/ løsninger.

6

29.09

13 00 -16 00

Drift og vedlikehold

 

 

 

Med forbehold om endringer

 

  Innholdet til modulene er hentet fra følgende emner:

  Studieplan Bygningsautomatisering, Emne 9

  Tema

  Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse.


  (Omfang 15 s)

  Faglig ledelse (integrert)

  Normer og forskrifter

  Oppbygging og anvendelse av utstyr.

  Elsikkerhet/EMC

  Infrastruktur

  Kundenett

  HMS

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten

  • har kunnskap om oppbygging og virkemåte for analoge og digitale elektroniske kommunikasjonsnett (ekom) på ulike plattformer
  • har kunnskap om transmisjonslinjer, infrastruktur og teknologi som gjelder ekom-nett
  • har kunnskap om relevante HMS- og EMC-krav og el-sikkerhet
  • kan vurdere eget arbeid i forhold til ekomloven, forskrifter om elektroniske kommunikasjonsnett, standarder og normer og vet hvilke reguleringer som gjelder
  • kan vurdere alle aspekter ved installasjon og innmåling i forhold til gjeldende normer og krav for sikkerhet og kvalitet
  • har bransjekunnskap og kjenner til ekom fagområde
  • kan oppdatere sin kunnskap og kjenner til den teknologiske utviklingen innen ekom
  • kjenner til ekoms utvikling og plass i samfunnet i dag
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen ekom

  Ferdigheter

  Studenten

  •  kan gjøre rede for sine valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og EMC
  • kan gjøre rede for valg av programvare og verktøy for beregning, planlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon av ekom-nett
  • kan gjøre rede for bruk av test- og måleinstrumenter og kan vurdere resultatet av målinger, tester og analyser 
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere elektroniske kommunikasjonssystemer og tolke resultater og justere under veiledning
  • kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

   Generell kompetanse

  Studenten

  • kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom-nett alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk
  • kan utføre arbeidet etter kundens spesifikasjoner, leverandørers og spesialisters behov og krav
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen ekom og på tvers av fag, samt eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og drøfting av løsninger
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen ekom og delta i diskusjoner om utvikling av nye løsninger, effektivt vedlikehold og god praksis
  • kan bidra til å utvikle en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme

  Tilleggsemner

  Alarmbransjen

  • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
  • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
  • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
  • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
  • generelt om «Internet og things»  IoT
  • Utvidet antenneteknikk
  • Power over Ethernet

  PC/Databransjen

  • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
  • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
  • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
  • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
  • generelt om «Internet og things»  IoT
  • Utvidet antenneteknikk
  • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

  Studieplan Bygningsautomatisering med Ekom 15 studiepoeng

   

  KNX

  Hensikt
  Kurset skal gi en innføring i programmering av KNX, feilsøking på KNX-anlegg. I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

  Målgruppe
  Fagarbeidere i installasjonsbransjen. 

  Forkunnskaper - opptakskrav
  Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker). 

  Læringsutbytte

  Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

  • Oppbygging av et KNX-anlegg
  • Programmering med ETS
  • KNX-standarden
  • KNX-bus

  I tillegg skal deltakerne ha innsikt om ulike KNX-komponenter.

  Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • Planlegge, installere, programmere, sette i drift og dokumentere en installasjon med KNX.
  • Finne informasjon som er nødvendig for planlegging og programmering av et KNX- anlegg.
  • Tilpasse en installasjon til kundens ønske
  • Finne riktig teknikk og verktøy for å søke etter og finne feil på en KNX-installasjon.

  Metode
  Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

  Det blir praktiske øvinger i programmering av KNX, undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

   

  IOT

  Hensikt

  Kurset skal gi en innføring i IoT for installasjons- og kraftbransjen.

  Målgruppe
  Fagarbeidere i installasjonsbransjen og kraftbransjen. 

  Forkunnskaper - opptakskrav
  Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker og energioperatør). 

  Læringsutbytte

  Da dette er et delemne beregnet for fagfolk i elektrobransjen, er innholdet tilpasset målgruppen.

  • Kommunikasjonsnett og nettstrukturer
  • Nettverkskomponenter
  • IoT – Intelligence of Things
  • Ha kunnskap om «fra sensor til Web» 
  • Ha innsikt i mikroprosessor
   - Raspberry PI, Arduino 
  • Kunne anvende mikroprosessor
   - Maskinlæring, autonome systemer og AI
  • Kommunikasjonsprotokoller
   - Modbus, I/O både digital og analog, OPC DA/UA, HAN
  • Big Data, Cloud-, Fog- og Edge computing.
  • Muligheter og utfordringer
  • Lover, forskrifter og datasikkerhet

  Metode
  Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

  Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

   

   

   

  Utvalg emne 8 fra utdanningen Bygningsautomatisering fordypning

  Tema

  Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadministrasjon, vedlikehold m/faglig ledelse

   

  (Omfang 15 studiepoeng)

  Faglig ledelse (integrert)

  Energisentraler

  Feltbus

  Mikroprosessor

  Fra sensor til WEB

  Topologi

  ITB

  Generell programmering, App for mobil tlf.

  Generell styring og regulering (bygningsrelatert)

  Måleteknikk (bygningsrelatert)

  Entrepriseformer

  Kvalitetsledelse

  Vedlikeholds strategier

  EPC

  NS

  Dokumentasjon 

  Læringsutbytte

  Kunnskap:

  • har kunnskap om feltbusser og protokoller som er aktuelle for bygg
  • har kunnskap om elektronikk og mikroprosessorer
  • har kunnskap om programmering fra sensor til web
  • har kunnskap om Integrerte Teknisk Bygg
  • har kunnskap om grensesnitt mellom feltbusser og HMI
  • har kunnskap om programmering av HMI
  • har kunnskap om programmering av app for mobil tlf
  • har kunnskap om oppbygging og programmering av dataprogrammer
  • har kunnskap om styring og regulering av bygnigsautomasjon
  • har kunnskap om inneklima
  • har kunnskap om DSB sin rolle
  • har kunnskap om Nkom sin rolle
  • har kunnskap om vedlikehold
  • har kunnskap om FDV
  • har kunnskap om bruk av EPC kontrakter
  • har kunnskap om entrepriseformer
  • har kunnskap om kvalitetsledelse
  • har kunnskap om dokumentasjon
  • kan oppdatere sin kunnskap
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter

  Ferdigheter:

  • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger i samsvar med miljø, operasjonelle krav og funksjon
  • kan kartlegge og dokumentere bruk av mikroprosessorer i bygnigsautomasjon
  • kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger
  • kan gjøre rede for bruk av OPC server og klient
  • kan gjøre rede for bruk av topologiskisser
  • kan gjøre rede for valg programmerings verktøy
  • kan gjøre rede for bruk av app innen bygnigsautomasjon
  • kan kartlegge og dokumentere behov for HMI innen bygnigsautomasjon
  • kan gjøre rede for valg av styrings strategier innen bygnigsautomasjon
  • kan gjøre rede for parametere som påvirker inneklima
  • kan gjøre rede for valg av måletekniske løsninger
  • kan gjøre rede for valg og bruk av entrepriseformer
  • kan gjøre rede for valg og bruk av vedlikeholds strategier
  • kan kartlegge og dokumentere bruk av kompetanse
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen feltbus og justere denne under veiledning
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for et arbeidsprosjekt
  • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et feltbusser
  • kan kartlegge funksjonsfeil i bygget ved feilsøking og finne og iverksetting av tiltak

  Generell kompetanse:

  • kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter for å bruke feltbus teknologi i et bygg
  • kan planlegge og gjennomføre ITB rollen
  • kan planlegge og gjennomføre programmering av et HMI system
  • kan planlegge og gjennomføre idriftsettelse av tekniske anlegg innen bygnigsautomasjon
  • kan planlegge og gjennomføre vedlikehold
  • kan ta i bruk FDV systemer
  • kan planlegge EPC kontrakter
  • kan planlegge og gjennomføre anbudsrunder
  • kan planlegge og gjennomføre prosjekter
  • kan planlegge og gjennomføre arbeid inne feltbus og utføre tverrfaglig lederskap og ta ansvar under idriftsettelse innenfor rammene av gjeldende myndighetskrav, sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk