Klasseteamleder 2024/2025

En klasseteamleder er ansvarlig for studentsaker, informasjonsflyt og henvendelser for sin klasse. Du som student kan henvende deg til din klasseteamleder for veiledning og informasjon vedrørende ditt studieløp.
a
Elektro
1EKNA-P Åshild Tveita aashild.tveita@vtfk.no
1EKNB-P Åshild Tveita aashild.tveita@vtfk.no
1EKNC-P Åshild Tveita aashild.tveita@vtfk.no
1BAN-P Ståle L. Christiansen stale.langvik@vtfk.no
2EKNA-P Robert Immerstein robert.immerstein@vtfk.no
2EKNB-P Robert Immerstein robert.immerstein@vtfk.no
2EKNC-P Robert Immerstein robert.immerstein@vtfk.no
2BAN-P Ståle L. Christiansen stale.langvik@vtfk.no
2IAN-P Vera Sandnes vera.sandnes@vtfk.no
3EKNA-P Åshild Tveita aashild.tveita@vtfk.no
3EKNB-P Åshild Tveita aashild.tveita@vtfk.no
3BAN-P Ståle L. Christiansen stale.langvik@vtfk.no
3IAN-P Sven Åge Eriksen sven.aage.eriksen@vtfk.no
1EKH-H Olav Løvøen olav.lovoen@vtfk.no
2EKH-H Vera Sandnes vera.sandnes@vtfk.no
2EKD-H Olav Løvøen olav.lovoen@vtfk.no
3EKD-H Vera Sandnes vera.sandnes@vtfk.no
4EKD-H Vera Sandnes vera.sandnes@vtfk.no
1ELN-H Vera Sandnes vera.sandnes@vtfk.no
2ELN-H Khosro Hamedbarghi Khosro.hamedbarghi@vtfk.no
3ELN-H Vera Sandnes vera.sandnes@vtfk.no
1ELTN-H Robert Immerstein robert.immerstein@vtfk.no
Bygg og Maskin
1BYNA-P Jorunn Kvennodd jorunn.kvennodd@vtfk.no
2BYNA-P Pål Langvik pal.langvik@vtfk.no
2BYNB-P Pål Langvik pal.langvik@vtfk.no
3BYNA-P Thomas Fuglesen Thomas.fuglesen@vtfk.no
3BYNB-P Thomas Fuglesen Thomas.fuglesen@vtfk.no
1ANNK-P Angis senere  
1ANND-P Angis senere  
2ANNA-P Runar Numme runar.numme@vtfk.no
2ANNB-P Runar Numme runar.numme@vtfk.no
3ANNA-P Roar Kjendalen roar.kjendalen@vtfk.no
3ANNB-P Roar Kjendalen roar.kjendalen@vtfk.no
1KEMN-P Lise Mordal lise.mordal@vtfk.no
2KEMN-P Tom - Erik Aaby tom-erik.aaby@vtfk.no
3KEMN-P Thor Magnus Lien thor.magnus.lien@vtfk.no
1MAN-P Lise Mordal lise.mordal@vtfk.no
2MAN-P Resol Baizidi resol.baizidi@vtfk.no
3MAN-P Resol Baizidi resol.baizidi@vtfk.no
1MTTN-P Arne Gustav Furu Arne.gustav.furu@vtfk.no
Helse
1PSRD-H Sigrid Lian sigrid.lian@vtfk.no
2PSRD-H Sigrid Lian sigrid.lian@vtfk.no
1PALN-H Sarah T. Korsgården sarah.trandem.korsgarden@vtfk.no
2PALN-H Eva Bratland Ramberg eva.bratland
2SVKD-H/1SVKD-P Birte M. Oswald birte.marten.swald@vtfk.no
1OVKN-H Birte M. Oswald birte.marten.swald@vtfk.no
1PSRN-P Hanna Andresen hanna.andresen@vtfk.no
2PSRN-P Hanna Andresen hanna.andresen@vtfk.no
1HAAN-P Anne-Marie Skoe Gulvik annemarie.gulvik@vtfk.no
2PSRD-P Anne-Marie Skoe Gulvik annemarie.gulvik@vtfk.no
1PSRD-H Sigrid Lian sigrid.lian@vtfk.no
2PSRD-H Sigrid Lian sigrid.lian@vtfk.no
1PALN-H Sarah T. Korsgården sarah.trandem.korsgarden@vtfk.no
2PALN-H Eva Bratland Ramberg eva.bratland
2SVKD-H/1SVKD-P Birte M. Oswald birte.marten.swald@vtfk.no
1OVKN-H Birte M. Oswald birte.marten.swald@vtfk.no
     
Collapsible Table
Andre
1HAMN-P Pål Kyrkjebø paal.kyrkjebo@vtfk.no
1DPTN-P Pål Kyrkjebø paal.kyrkjebo@vtfk.no
1KRLN-H Rose Skottheim rose.skottheim@vtfk.no
1MTDH-H Morteza Shabani morteza.shabani@vtfk.no
2MTDH-H Morteza Shabani morteza.shabani@vtfk.no