Karaktersetting og eksamen

Her finner du rutiner for karaktersetting, begrunnelser og klagefrister for deg som student.
    *gjelder ikke studenter på maritim utdanning, de har egne rutiner for dette

Karaktersetting

Eksamenskarakter og emnekarakter publiseres 3 uker etter gjennomført eksamen og/eller etter siste innleverte arbeidskrav/emneprøve. Jamfør forskrift §3.2 og §3.3 for Fagskolen Vestfold og Telemark

Studenter får sine sluttvurderinger (emnekarakter og eksamenskarakter) i Visma InSchool (VIS) Startside - Visma InSchool

  • Logg inn med Feide-bruker
  • Meny på venstre side – Vurderinger
  • Det er to faner, en for eksamenskarakterer og en for undervisningsgrupper (anbefaler tabellvisning på undervisningsgrupper. Sluttkarakteren ligger under fanen «standpunkt»)

 

Begrunnelse for karakter

Dersom studenten ønsker begrunnelse for karakter – følg rutinen som er beskrevet lengre ned på siden

Studenten har 1 ukes begrunnelsesfrist fra karakteren publiseres i VIS (karakteren publiseres 3 uker etter gjennomført eksamen og siste gjennomførte arbeidskrav i emnet/emneprøve) Jamfør forskrift §3.2 og §3.3 for Fagskolen Vestfold og Telemark

 

Klage på karaktersetting

Studenten har 3 ukers klagefrist etter mottatt karakter og/eller begrunnelse. Klagen skal sendes skriftlig til rektor Marit Hagen Øygarden (marit.hagen.oygarden@vtfk.no). Fagskolen har 3 ukers behandlingstid etter mottatt klage, og svar på klagen sendes skriftlig til studenten.  

 

Rutinebeskrivelse: Forespørsel om begrunnelse for karaktersetting

Abstrakt: Kort beskrivelse av rutinen for hvordan studenter ber om begrunnelse for karaktersetting, og hvordan studieadministrasjon og respektive avdelinger behandler henvendelser.

  1. Hvordan skal studenter be om begrunnelse for karaktersetting?


Studenter må benytte seg av et webskjema for å registrere ønske om å få begrunnelse for karaktersetting etter emneprøver, eksamen eller andre karaktergivende aktiviteter.

Det følgende skjemaet benyttes av alle studenter ved Fagskolen Vestfold og Telemark: https://forms.office.com/r/sYYHEwszz1

Dette skjemaet ligger for dere studenter i Canvas

 

  1.  Emnelærer og/eller klasseteamleder mottar innkommende forespørsler fra studieadministrasjonen.

Det er en frist med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark, om at alle forespørsler om begrunnelse for karaktersetting skal besvares innen 2 uker.