Innføringskurs i matematikk - Sommeren 2024

Matematikk er grunnlaget for å kunne gjennomføre studiet på fagskole. Vår erfaring er at mange studenter som skal begynne på fagskolen er usikre på egne ferdigheter i matematikk. Det kan være lenge siden man gikk på skole sist, og det er derfor naturlig at man ønsker en innføring før studiestart.

For å sikre en myk start har Fagskolen gjennom flere år gjennomført et innføringskurs i matematikk. Dette kurset er ment som et oppfriskningskurs og som en «oppvarming» før studiestart. Målet er at møtet med tall og bokstaver ikke skal bli så brutalt når dere først begynner på fagskolen, og kanskje tar kurset bort litt «mattefrykt».

Kurset er nettbasert slik som nettundervisningen på skolen. Det betyr at dere sitter hjemme foran PC-skjermen (eller mobil) på et program som heter ZOOM og følger undervisningen i sann tid på lyd og bilde. Det vil bli tatt opptak slik at dere kan se undervisningen i etterkant. Dere vil beholde tilgangen til opptakene og kan benytte dem når det måtte passe.

Kurset er delt i fire studieenheter, og vil bli gjennomført over fem samlinger på nett.

Første nettsamling vil være i juli 2024.
matematikk

Tidspunktet for nettsamlingene vil være på ettermiddag/kveldstid. Det vil som nevnt bli tatt opptak av samlingene slik at man kan se det om igjen eller i ettertid om man blir forhindret fra å være tilstede på samling. Det vil bli gjennomført frivillige tester tilknyttet hver studieenhet slik at man kan få en tilbakemelding på eget utbytte. Disse testene er organisert slik at dere kan gjøre de hjemmefra på PC, i et program som heter Socrativ. Dere vil umiddelbart få tilbakemelding fra programmet om dere har gjort oppgaven riktig.

Det opprettes en lukket facebook-gruppe for kursets deltagere. All informasjon og kommunikasjon vil foregå i denne gruppa. Studiemateriell vil bli gjort tilgjengelig i denne gruppen. Studiemateriellet består av lærestoff (teori), eksempler og oppgaver med og uten løsningsforslag

Tilgang til facebook-gruppen vil bli gitt så snart faktura for påmeldingen er betalt. 

Påmelding

Kurset koster 600,- og du vil motta faktura etter at du har meldt deg på. Fakturaen får du direkte i nettbank/vipps (fagskolen benytter personalia fra samordna opptak). 

Påmeldingen åpner første uken i juni 2024, fagskolen sender ut informasjon på e-post til alle nye studenter på tekniske utdanninger. 

Dersom du ikke har anledning til å delta på enkelte samlinger, vil du uansett få full tilgang til opptak av all undervisning i etterkant. Dette gir tilgang til et godt læringsmateriale gjennom sommeren.

Det vil være en repetisjon for de som melder seg på sent i løpet, dette finner sted i begynnelsen av august. 

Når du har meldt deg på kurset ber du om tilgang til facebook-gruppen hvor kurset organiseres. . 

Tema for kurset:

Studieenhet 1.

Mål:    Bli fortrolig med å utføre beregninger med kalkulator som hjelpemiddel.

Tema: Regnearter, Regnerekkefølge, fortegnsregler, parenteser, Potenser, små
             og store tall, bruk av kalkulator

 

Studieenhet 2:

 Mål:   Kunne utføre beregninger med størrelser som har enhet.

Tema: Enheter, omgjøring av enheter, prefikser, beregninger med størrelser
             som har enhet.

 

Studieenhet 3

 Mål:   Kunne utføre beregninger med størrelser som har enhet.

Tema: Sammensatte enheter, formler, bruke formler til beregninger av
             størrelser

 

Studieenhet 4

 Mål:   Kunne løse enkle likninger og kunne enkel formelregning.

Tema: Likninger, snu på formler (formelregning).