Energirådgiver for byggebransjen

Fagskolen presenterer et modulbasert bransjeprogram bestående av tre moduler vektet til fem studiepoeng per modul. Utdanningen er gratis, og målgruppen er stor.

Modulene er nettbaserte og består av syv nettsamlinger på dagtid. For høsten og våren 23/24 blir nettsamlingene lagt til mandager fra klokken 14:00 - 17:00. (Se detaljert oversikt nederst på denne siden).

Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om egen energibruk. Dette bransjeprogrammet legger opp til at deltakerne skal kunne gjøre egne energivurderinger og se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift.

Utdanningen tar for seg tema innen:
- lover/forskrifter
- energikunnskap
- markedsføring/økonomi.
Illustrasjonsbilde: Lyspære med plantevekst.

Grønn kompetanseheving 

Vi har med oss de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk og økonomiske besparelser i næringsbygg og boliger. Dette for å sikre at du får fersk og oppdatert kunnskap. Fullført utdanning gir mulighet til å søke om godkjenning som energirådgiver i Enova sitt register

Tre utdanningsmoduler 

Bransjeprogrammet er delt i tre utdanningsmoduler på fem studiepoeng. 

Modulene vil gi en innføring i definisjoner, nasjonale krav, energibruk i bygninger, og en grunnleggende forståelse av energiberegning ved bruk av programmet Simien. Videre vil modulene gi innføring og kompetanse innen krav til energibruk i bygninger, og et innblikk i tekniske løsninger for fremtidens bygninger. 

Hvem er utdanningen for? 

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i byggeforetak, byggdriftere, saksbehandlere og andre med erfaring og interesse for fagområdet. Utdanningen er i tillegg åpen for rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har et ønske om å styrke sin forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring av energiløsninger og -tjenester. Vi oppmuntrer alle som er interessert i fagområdet til å søke om studieplass, uavhengig av bakgrunn.

Søkere uten formell fagskoleutdanning kan laste opp dokumentasjon på annen erfaring og/eller utdanning, og søknaden blir realkompetansevurdert av fagskolen. 

Undervisningsplan 

På grunn av stor pågang gjennomfører vi alle modulene i flere runder. Nedenfor finner du en oversikt over gjennomføringene. Når du får svar på søknaden får du informasjon om hvilken gjennomføring du tilhører. Vi publiserer nye undervisningsplaner for 2024 fortløpende. 
 

(2-23)
 

(KL 14:00 - 17:00)

Modul 1 (Rammebetingelser og bygningsfysikk)

02.12

Oppstart, gjennomgang av innhold

09.12

Definisjoner, uttrykk, terminologi

16.12

Bygningsfysikk del a

04.01

Bygningsfysikk del b

11.01

Oppvarming, kjøling, ventilasjon og inneklima

18.01

Energikrav i tekniske forskrifter

25.01

Støtteordninger ENOVA

(KL 14:00 - 17:00)

Modul 2 (Energiberegning og energimerking)

01.02

Krav til energiattestering

08.02

Energiberegning SIMIEN

15.02

Energiberegning SIMIEN

22.01

Energiberegning SIMIEN

29.02

Energiberegning SIMIEN

07.03

 Energimerkeordningen

14.03

Energiattest og opplasting

(KL 14:00 - 17:00)

Modul 3 (Framtidige energikrav i bygg)

21.03

Framtidige energikrav på eksiterende bygg

04.04

Nye metoder og teknikker for energisparing, del a

11.04

Nye metoder og teknikker for energisparing, del b

18.04

Energieffektivisering i kirker og større offentlig bygg

25.04

Forhold som påvirker lønnsomhet rundt energibruk

02.05

Markedskartlegging og markedsføring

16.05

Avslutning

 
(1-23)
 

(KL 14:00 - 17:00)

Modul 1 (Rammebetingelser og bygningsfysikk)

09.10 (Mandag) 

Oppstart, gjennomgang av innhold

23.10 (Mandag) 

Definisjoner, uttrykk, terminologi

30.10 (Mandag)

Bygningsfysikk del a

06.11 (Mandag)

Bygningsfysikk del b

13.11 (Mandag)

Oppvarming, kjøling, ventilasjon og inneklima

20.11 (Mandag)

Energikrav i tekniske forskrifter

27.11 (Mandag) 

Støtteordninger ENOVA

(KL 14:00 - 17:00)

Modul 2 (Energiberegning og energimerking)

04.12 (Mandag)

Krav til energiattestering

11.12 (Mandag)

Energiberegning SIMIEN

18.12 (Mandag)

Energiberegning SIMIEN

08.01 (Mandag)

Energiberegning SIMIEN

 15.01 (Mandag)

Energiberegning SIMIEN

22.01 (Mandag)

 Energimerkeordningen

29.01 (Mandag)

Energiattest og opplasting

(KL 14:00 - 17:00)

Modul 3 (Framtidige energikrav i bygg)

05.02 (Mandag)

Framtidige energikrav på eksiterende bygg

12.02 (Mandag)

Nye metoder og teknikker for energisparing, del a

19.02 (Mandag)

Nye metoder og teknikker for energisparing, del b

26.02 (Mandag)

Energieffektivisering i kirker og større offentlig bygg

04.03 (Mandag)

Forhold som påvirker lønnsomhet rundt energibruk

11.03 (Mandag)

Markedskartlegging og markedsføring

18.03 (Mandag)

Avslutning