Alumninettverk

Gjennom alumninettverket får du faglig påfyll og muligheten til å utvide ditt profesjonelle nettverk.
lærer

Alumni er et latinsk ord som betyr tidligere studenter. Fagskolen Vestfold og Telemark alumni er et nettverk for tidligere studenter ved Fagskolen Vestfold og Telemark, Fagskolen Vestfold, Telemark tekniske fagskole og Fagskolen Telemark. Gjennom alumninettverket kan du få faglig påfyll og mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk, samt få tilbud om kurs og bransjeprogram som tilbys fra Fagskolen Vestfold og Telemark.

Alumninettverket skal være:

  • nettverk for Fagskolens tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte
  • påfylls-, utviklings- og inspirasjonskilde
  • møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom Fagskolen og samfunns- og arbeidsliv
  • ressurskilde for nettverksbygging- og utvikling hos tidligere studenter
  • evaluerings- og forbedringsaktører i forbindelse med våre studietilbud

 

Har du vitnemål fra Fagskolen i Vestfold, Fagskolen Telemark, Telemark tekniske fagskole eller Fagskolen Vestfold og Telemark er du velkommen til å melde deg inn i vårt alumninettverk på Facebook