Oversikt over våre bransjeprogram

Fagskolen Vestfold og Telemark og samarbeidspartnerne innenfor bransjeorganisasjonene elektro, Norsk industri, olje- gass og leverandørindustrien, Maritim bransje og andre har utarbeidet bransjeprogrammer som er offentlig finansiert. Målgrupper er i første rekke permitterte og ledige i disse bransjene, men også folk som er i jobb, kan søke. Disse bransjeprogrammene er delutdanninger hentet fra emner i våre studieplaner. Deltakerne får et kompetansebevis med studiepoeng etter det er avsluttet og bestått. De fleste delutdanningene går litt inn i arbeidstiden for de som er i jobb, men det gjøres opptak om tidspunktene gjør det vanskelig å delta.

Bransjeprogram for elektrobransjen

Vi tilbyr deg korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge. Programmene finansieres av Kompetanse Norge. Det påløper ingen kostnader for deltagerne. Målgruppe er fagarbeidere og mellomledere i elektrobransjen. Disse del-utdanningene, som er en del av en akkreditert utdanning, har kommet i regi av ekstraordinære midler fra regjeringen via Kompetanse Norge. Les mer

Energidesign og bygningsfysikk

Vi tilbyr del-utdanning i Energidesign og bygningfysikk,15 studiepoeng, finansiert gjennom bransjeprogrammet for elektrofagene. Denne del-utdanningen er 100% nettbasert. Den gir deg også mulighet til å søke godkjenning som Enova-energirådgiver om kravene til øvrig utdanning innfris. Passer for alle som jobber med energi og teknologi i bygg, både fra elektrobransjen og byggebransjen. Se også Enovas hjemmeside. Les mer

Ekom/ ENA

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering, har vi gleden av å tilby denne utdanningen fra Fagskolen Vestfold og Telemark. Finansiering fra bransjeprogrammet gjør at det ikke er deltakeravgift. Det kreves elektrorelatert fagskole eller tilsvarende for å kunne søke NKOM godkjenning. . Permitterte og arbeidsledige er prioritert. Kurset går på torsfager i tdsrommet 13 00- 16 00. Les mer

 

Bransjeprogram for industri og produksjonsbedrifter

I samarbeid med Herøya Industripark, TS kompetansesenter, Green Industry Cluster og Industrial Green Tech tilbyr vi delutdanninger i Industriell digitalisering finansiert av Kompetanse Norge. Utdanningene er utviklet i et samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Deltakeravgiften vil inntil videre dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.  Les mer

 

Bransjeprogram for olje - gass og leverandørindustrien

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis! Her tilbyr vi deg tre delutdanninger hvor nivået er tilpasset fagarbeidere uten spesiell kunnskap innenfor de respektive emnene. Les mer

 

Bransjeprogram for maritim sektor

Gjennom bransjeprogrammet for maritim sektor kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring og dette er helt gratis! Her tilbyr vi deg tre delutdanninger hvor nivået er tilpasset bransjen. Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Næringen består av en rekke ulike virksomhetstyper som rederier, maritime tjenesteytere, skipsverft og utstyrsprodusenter. Dette bransjeprogrammet omfatter ikke utdanning av maritimt personell på skip som skipper, styrmann, maskinsjef. Les mer