Send inn en hendelse

Som student og ansatt vil vi gjerne at du gir oss tilbakemeldinger via vårt kvalitetssystem. Det kan være alt fra forbedringsønsker til avvik.
si fra

Send inn en hendelse 

 1. Trykk på lenken over for å åpne skjemaet.
 2. Skjemaet fylles ut med beskrivelse av hendelsen, og så langt det lar seg gjøre, kom gjerne med et forbedringsforslag. Det utfylte skjemaet kontrolleres og deretter kan du sende det inn. Det er også en funksjon for å laste ned en kopi av innsendt hendelse på egen Pc. Skjemaet har også fått et referansenummer som du kan notere deg.

Hva skjer videre?

 1. KS-leder mottar den innsendte hendelsen. Tiltaksansvarlig defineres og hendelsen analyseres og korrigerende tiltak bestemmes. Hvem som er tiltaksansvarlig er avhengig av innsendt hendelse.
 2. Når en hendelse er ferdig behandlet, vil du motta et forslag til korrigerende tiltak som vi har satt i gang for hendelsen. Hendelsen defineres innenfor tre kategorier
  1. Et avvik
  2. Et forbedringsforslag
  3. En observasjon
 3. Vi ønsker en tilbakemelding fra deg på tiltaket
  1. Korrigerende tiltak godtas
  2. Korrigerende godtas ikke (med en kort forklaring)

Når vi mottar din tilbakemelding, kan hendelsen lukkes. Dersom korrigerende ikke aksepteres, må en ny hendelse opprettes basert på din tilbakemelding.

 

Hva skal ikke meldes?

Personvern og taushetsplikt skal ivaretas på forsvarlig måte. Derfor skal det kun meldes om hendelsen, ikke om navngitte personer, Jf. QP852

 

KS-dokumenter

Vi jobber med  utvikle vårt kvalitetssystem, men du kan inntil videre lese alle våre tilgjengelige KS-dokumenter her. 

 

Ved spørsmål, kontakt kvalitetsleder Heidi Behring Hansen heidi.behring.hansen@vtfk.no