Rombooking, studiested Porsgrunn

Studiested Porsgrunn har et elektronisk bookingsystem for alle rom ressurser. Alle rom som er omfattet av bookingløsningen er merket med rom-nummer.
Grupperom

Følgende rutiner gjelder:

 • Et rom kan ikke bookes over flere uker med mindre det er for planlagt undervisning, kurs eller eksamensavvikling.
   
 • Det største møterommet (nr 11) benyttes delvis til undervisning og det vil ha førsteprioritet dersom ekstra behov oppstår. Til undervisning kan det dermed bookes utover en uke. Dette må ses i sammenheng med samlinger med nettklasser, samt kursvirksomhet. Dette er i tillegg skolens hovedmøterom for ansatte. Studenter kan booke rommet, men andre aktiviteter har større prioritet.
   
 • Bruk av stillerom/arbeidsrom på Delta 3 forutsetter at det ikke foregår undervisning, kurs eller stormøter
   
 • Tilgangen til bygget er normalt frem til kl 16.30. Etter dette tidspunkt må kort benyttes for å få tilgang. Dette må avtales.
   
 • Rydderutinene er de samme som for øvrig ved skolen. Hver enkelt rydder opp etter seg selv og det er et felles ansvar at klasserommet og grupperommene forlates i en ryddig tilstand. Dette gjelder stoler, pulter, kaffekopper, kjøkkenbenk etc.