3D-modellering og teknisk tegning med DAK (CAD)

Den teknologiske utviklingen i samfunnet påvirker også industri- og næringsliv. Industri 4.0 og digitaliseringen av samfunnet er temaer man møter over alt. Endringene krever nye måter å jobbe på og ny kompetanse.

Utdanningen er en nettbasert deltidsutdanning på 30 studiepoeng over 1 år. Studentene vil kunne fungere som teknisk tegner også kalt DAK-operatør etter gjennomført utdanning. Utdanningen skal være praktisk rettet med søkelys på å anvende teknisk programvare for konstruksjon og samhandling på reelle problemstillinger og prosjekter. Hovedvekt i utdanningen vil være programmene AutoCAD, Autodesk Inventor og Autodesk Vault.

Utdanningen passer for fagarbeidere med ulik erfaring og fagkunnskap som ønsker å utvide sin kompetanse og dermed sine muligheter i fremtidens arbeidsliv. Også kandidater med annen faglig bakgrunn vil kunne dra nytte av utdanningen. Den teknologiske utviklingen innenfor feltet vil trolig føre til at behovet for kompetanseheving innen DAK vil vedvare.

Utdanningen vil ha fokus på nær kontakt med næringslivet i regionen, og utvikle tilbudet i samsvar med behovet i bransjen. Studiet tilstreber at studentene enten gjør prosjekter i egen bedrift, eller får tildelt reelle problemstillinger fra utdanningens samarbeidspartnere. 

Studiet er under arbeid, foreløpig ikke søkbart

 

Utdanningens opptakskrav

Krav til opptak jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark (2020) er fullført og bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi, Håndverk, design og produktutvikling og Teknologi- og industrifag, med bestått fag-/ svennebrev.

 

Godkjente fagbrev for utdanningen:

 

Elektro og datateknologi:

 • Flymotormekaniker
 • Flystrukturmekaniker
 • Flysystemmekaniker

 

Håndverk, design og produktutvikling:

 • Smed
 • Møbelsnekker
 • Urmaker

 

Teknologi og industrifag:

 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Truck- og liftmekaniker
 • Billakkerer
 • Bilskadereparatør
 • Chassispåbygger
 • Bore- og vedlikeholdsoperatør
 • Brønnoperatør
 • Børsemaker
 • Fagoperatør i kjemisk prosessindustri
 • Faglaborant
 • Bilmekaniker
 • El- og motorsykkelmekaniker
 • Hjulutrustningsreparatør
 • Motormekaniker
 • Reservedelsekspeditør
 • Matros
 • Motormann
 • Aluminiumskonstruktør
 • CNC-operatør · Dimensjonskontrollør
 • Finmekaniker
 • Gjenvinningsoperatør
 • Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Industrioppmåler
 • Industrirørlegger
 • Industrisnekker
 • Modellbygger
 • NDT-kontrollør
 • Fagoperatør i plastfag
 • Platearbeider
 • Fagoperatør i polymerkompositt
 • Fagoperatør i produksjonsteknikk
 • Sveiser
 • Verktøymaker
 • Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner

Studiet er under arbeid, foreløpig ikke søkbart