3D-modellering og teknisk tegning med DAK (CAD)

Den teknologiske utviklingen i samfunnet påvirker også industri- og næringsliv. Industri 4.0 og digitaliseringen av samfunnet er temaer man møter over alt. Endringene krever nye måter å jobbe på og ny kompetanse.

Oppstart høsten 2024

Fagskolen kan endelig bekrefte oppstart høsten 2024!

Utdanningen blir søkbar hos samordnaopptak fra 01.februar.

Hvorfor ta denne utdanningen? 

Utdanningen er en nettbasert deltidsutdanning på 30 studiepoeng over 1 år. Studentene vil kunne fungere som teknisk tegner også kalt DAK-operatør etter gjennomført utdanning. Utdanningen skal være praktisk rettet med søkelys på å anvende teknisk programvare for konstruksjon og samhandling på reelle problemstillinger og prosjekter. Hovedvekt i utdanningen vil være programmene AutoCAD, Autodesk Inventor og Autodesk Vault.

Utdanningen passer for fagarbeidere med ulik erfaring og fagkunnskap som ønsker å utvide sin kompetanse og dermed sine muligheter i fremtidens arbeidsliv. Også kandidater med annen faglig bakgrunn vil kunne dra nytte av utdanningen. Den teknologiske utviklingen innenfor feltet vil trolig føre til at behovet for kompetanseheving innen DAK vil vedvare.

Utdanningen vil ha fokus på nær kontakt med næringslivet i regionen, og utvikle tilbudet i samsvar med behovet i bransjen. Studiet tilstreber at studentene enten gjør prosjekter i egen bedrift, eller får tildelt reelle problemstillinger fra utdanningens samarbeidspartnere. 

 

Utdanningens opptakskrav

Krav til opptak jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark (2020) er fullført og bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi, Håndverk, design og produktutvikling og Teknologi- og industrifag, med bestått fag-/ svennebrev.

Søkere uten relevant fagbrev, men som har relevant realkompetanse oppfordres til å sende inn en søknad.