Elektronikk

Elektronikkens utvikling skyter fart med halvledere og transistoren på 1950-tallet, og i dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere felter tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser. Verden automatiseres, og som fagskoleingeniør kan du ta del i den spennende utviklingen.


Elektronisk utstyr brukes i stadig større omfang for styring av større systemer. Eksempler på dette kan være produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, regulering av utslippene fra biler, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomiforvaltning. Elektronikkstudiet tilbys som et nettbasert studie med samlinger, organisert på deltid med 120 studiepoeng fordelt over tre år.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Aktuelle fagbrev

 • produksjonselektronikk
 • telekommunikasjon
 • dataelektronikk
 • svakstrømsmontør S.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Tre redskapsemner (1–3) fem grunnlagsemner (4–8) og et hovedprosjekt.

 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, 
markedsføring)
 4. Elektroniske systemer 
 5. Elektriske systemer
 6. Elektronikk og elektronikkproduksjon 
 7. Databasert styreteknikk og 
elektronikk kommunikasjon 
 8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse 
 9. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr.

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50