Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Utdanningen er spisset og utviklet i samarbeid med bedrifter og bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet som du møter etter fulført utdanning. Her får du tverrfaglig kunnskap som gjør deg kompetent til å være deltaker i hele næringskjeden på nye byggeprosjekter. Fra utvikling i forprosjekt og detaljprosjektering til å lede, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i bygg. Studiet gir deg også kompetansen som kreves av ordningen for energivurdering av klimaanlegg, og mulighet til å søke mesterbrev. 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Relevante fagbrev

 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Andre fagbrev kan være aktuelle etter en realkompetansevurdering. Vi oppfordrer alle uten relevant fagbrev med interesse for utdanningen til å sende en søknad med relevant dokumentasjon (fagbrev, arbeidsattester, annen relevant erfaring) vedlagt. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. I alt ti emner gir til sammen 120 studiepoeng:

 • Realfaglige redskap
 • Kommunikasjon
 • LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 • Byggesaken – for tekniske installasjoner
 • Energi og miljø i bygg
 • VVS- og klimateknisk prosjektering
 • Lokale temaer innen VVS- og klimatekniske installasjoner: BIM og fordypning i prosjekteringsarbeid
 • Styring og automatisering av bygningstekniske installasjoner
 • Faglig ledelse for VVS- og klimatekniske installasjoner
 • Hovedprosjekt

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Kompetanse og jobbmuligheter

Fordypning KEM kvalifiserer for å jobbe med faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering, utførelse, energirådgivning og andre relevante spesialistjobber innen tekniske og faglige spørsmål. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse for å ivareta dette i fag som omfattes av KEM bransjen. Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i studiet.

Endringen i byggesaksforskriften har gjort at fagskoleingeniøren nå kan oppnå ansvarsrett i tiltaksklasse 2 på prosjektering og klasse 3 på utføring. Fagskolene har sammen med næringslivet vært en pådriver for å få til denne endringen, og mener at dette er riktig for å heve kompetansen i byggebransjen. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet slik at utdanningen hele tiden er ajour med gjeldene regelverk og bransjekrav. Dette gjør at den ferdigutdannede fagskoleingeniøren sitter med siste kunnskap innen de respektive fagfelt.