Viktig informasjon vedrørende koronapandemien

Retningslinjer for studenters fysiske tilstedeværelse på studiested Horten og studiested Porsgrunn.

Kunngjøring tiltak COVID19

Med bakgrunn i utviklingen av COVID19-smitte, har Regjeringen i dag bedt universiteter, høgskoler og fagskoler om å vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
Fagskolen har allerede gjort omfattende tiltak ved å innføre heldigital undervisning for flertallet av studentene. Som følge av dette er det god plass i skolens lokaler for de studentene som fortsatt møter fysisk til undervisning. Gjeldende retningslinjer for smittevern kan oppfylles med hensyn til avstandsregler, og skolens aktiviteter vurderes å ikke medføre et vesentlig press på kollektivtrafikken. 
Fagskolen Vestfold og Telemark vurderer derfor at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å innføre ytterligere generelle tiltak på det nåværende tidspunkt.

Jens Chr. Thysted
Rektor
 

Fagskolen Vestfold og Telemark følger situasjonen med koronaviruset fortløpende. Vi forholder oss til myndighetenes råd. Les mer om våre retningslinjer.

Overordnet

Fagskolen i Vestfold og Telemark skal sikre at studenter følger de smittevernbestemmelsene som myndighetene har fastsatt. Vi viser til de smittevernråd som er gitt av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Hensikten med retningslinjene er å tydeliggjøre hvilke bestemmelser som gjelder for studenters fysiske tilstedeværelse på studiestedet. Disse retningslinjene skal benyttes av alle studenter som befinner seg fysisk på våre to studiesteder.

Smitteforebyggende tiltak

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. 
De tre hovedpunkter for å bremse smittespredning er:

1.    Syke personer skal holde seg hjemme 
2.    God hånd- og hostehygiene og godt renhold
3.    Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Alle har ansvar for å kjenne til hygienereglene.

 • Vask/desinfiser hender ved ankomst og når du forlater studiestedet. I tillegg skal grundig håndvask/desinfeksjon foretas:
  • Etter hosting/nysing
  • Før tilberedning av mat, og før og etter måltider.
 • Bruk papir eller albukroken ved hosting/nysing.
 • Unngå å ta deg til munn, nese eller øyne.
 • Hold minimum 1 meter avstand til andre.
  • Vær spesielt oppmerksom på å holde avstand inn og ut av undervisningsrom, korridorer, kantine og i heiser.
 • Unngå lån av utstyr som skrivesaker, PC, telefon, nettbrett, verktøy, mm. fra andre.
 • Vask/desinfiser hender før og etter berøring av kontaktflater/punkter som dørhåndtak, adgangsterminal, tastatur, fjernkontroll, lysbryter, armlene gelender, telefon, kopimaskiner, toalett, servant mfl
 • Har du sterk mistanke om smitte eller har blitt smittet, orienter faglærer. 
  • Har du behov for akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.
 • Dersom du får påvist covid-19-sykdom, vil kommunehelsetjenesten gi deg og alle dine nærkontakter oppfølging i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smittesporing.