Viktig informasjon vedrørende koronapandemien

Retningslinjer for studenters fysiske tilstedeværelse på studiested Horten og studiested Porsgrunn.

Overordnet

Fagskolen i Vestfold og Telemark skal sikre at studenter følger de smittevernbestemmelsene som myndighetene har fastsatt. Vi viser til de smittevernråd som er gitt av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Hensikten med retningslinjene er å tydeliggjøre hvilke bestemmelser som gjelder for studenters fysiske tilstedeværelse på studiestedet. Disse retningslinjene skal benyttes av alle studenter som befinner seg fysisk på våre to studiesteder.

Smitteforebyggende tiltak

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. 
De tre hovedpunkter for å bremse smittespredning er:

1.    Syke personer skal holde seg hjemme 
2.    God hånd- og hostehygiene og godt renhold
3.    Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Alle har ansvar for å kjenne til hygienereglene.

 • Vask/desinfiser hender ved ankomst og når du forlater studiestedet. I tillegg skal grundig håndvask/desinfeksjon foretas:
  • Etter hosting/nysing
  • Før tilberedning av mat, og før og etter måltider.
 • Bruk papir eller albukroken ved hosting/nysing.
 • Unngå å ta deg til munn, nese eller øyne.
 • Hold minimum 1 meter avstand til andre.
  • Vær spesielt oppmerksom på å holde avstand inn og ut av undervisningsrom, korridorer, kantine og i heiser.
 • Unngå lån av utstyr som skrivesaker, PC, telefon, nettbrett, verktøy, mm. fra andre.
 • Vask/desinfiser hender før og etter berøring av kontaktflater/punkter som dørhåndtak, adgangsterminal, tastatur, fjernkontroll, lysbryter, armlene gelender, telefon, kopimaskiner, toalett, servant mfl
 • Har du sterk mistanke om smitte eller har blitt smittet, orienter faglærer. 
  • Har du behov for akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.
 • Dersom du får påvist covid-19-sykdom, vil kommunehelsetjenesten gi deg og alle dine nærkontakter oppfølging i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smittesporing.