Termografering av bygg

Byggebransjen blir møtt med stadig strengere krav til tetthet og bedre isolasjonsevne i bygninger, samtidig blir vi vant med høyere energipriser. Dette medfører at kontroll av bygninger med termografering vil kunne gi et viktig og kostnadseffektivt kunnskapsgrunnlag for fremtidens fagfolk.
Illustrasjonsbilde

Bli kyndig innen termografering av bygg

Dette kurset tar for seg de viktigste bruksområdene for bygningstermografering. Hovedmomentene vil ta for seg lokasjon avluftlekkasjer, kuldebroer og andre kilder til varmetap.

Videre er byggtermografering et viktig verktøy for å  finne fukt i konstruksjoner. Kyndig bruk av termografering i bygg gir samtidig muligheter for å studere tekniske installasjoner, varmekabler og rør. 

Dette kurset egner seg utmerket for personer som ønsker å utføre pålagt 3.partskontroll for nybygg av boliger, men også for internkontroll i byggebransjen.