Styret og representantskapet

Fagskolens styret 

Eierrepresentant, Styrets leder 

Mette Kalve (A)

Eierrepresentant, Styrets nestleder

Bjørn Rudborg (A)

Eierrepresentant 

Veslemøy Wåle Gjestrud (H)

Eierrepresentant 

Per-Eivind Johansen (H)

LO 

Christine Ingebretsen Riise

KS 

Jan Einar Bruun

NHO 

Egil Aadne

Ansattes representant 

Ståle Langvik

Studentrepresentant

Lord Stian Danielsen

Representantskapet 

Telemark fylkeskommune

Stig Kolbjørnsen

Telemark fylkeskommune

Stine Margrethe Knutsdatter Stamland (leder)

Vestfold fylkeskommune

Ellen Eriksen (nestleder)

Vestfold fylkeskommune

Per-Asbjørn Andvik