Studiested Porsgrunn

Vi holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Universitetet i sørøst-Norge, Campus Porsgrunn - som bidrar til et bredt kompetansemiljø. I området er det et rikt industriliv med stort behov for kompetanse.
bygget

Studiested Porsgrunn

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også USN, Universitetet i Sør- Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall finner du like i nærheten. Kjølnes- området er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget er siste tilskudd som rommer deler av Fagskolen, SINTEF, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Dette skal bidra til å styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen.

Våre utdanninger

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn har ca. 550 studenter. Vi tilbyr tekniske studier blant annet innen byggfag, elkraft, automatisering og maskin. I tillegg kommer studiet i bygningsautomatisering som er unikt for oss. Vi har også mange utdanningstilbud innen helse.

Nytt i år er Maritime utdanninger, Palliativ omsorg, deltid og Velferdsteknologi, 100% nett. (Vestfold)

Les nyhet om bygningsautomatisering i Itb- aktuelt

Lengre nede på siden kan du lese om praktisk gjennomføring av utdanningene. Studieplaner finner du på høyre side under presentasjonen av hver utdanning.

Slik søker du

Tekniske utdanninger

Heltid-studier ved Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn har en varighet på to år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettstudiet har en varighet på tre år. Det er kun to tre- dagers oppmøte- samlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøte- samlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag). I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid. Normalt gjøres det opptak av forelesningene.

 

Helseutdanninger

Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev innen helsefag eller minimum fem års relevant praksis. Autorisasjon krever at du har fagbrev i bunnen.

 

Her kan du gå til en detaljert oversikt over alle våre utdanninger og kurs.

 

Våre kjerneverdier 

Fokus

Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø.

Ærlighet

Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.

Helhetsansvar

Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen.

Endringsvilje

Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er ”sultne” og nysgjerrige på ny kunnskap.