Studiested Porsgrunn

Vi holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Universitetet i sørøst-Norge, Campus Porsgrunn - som bidrar til et bredt kompetansemiljø. I området er det et rikt industriliv med stort behov for kompetanse.

Studiested Porsgrunn

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også USN, Universitetet i Sør- Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall finner du like i nærheten. Kjølnes-området er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget er siste tilskudd som rommer deler av Fagskolen, SINTEF, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Dette skal bidra til å styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen.

Fagskolen har nylig etablert eget studiested på Herøya, Tormod Gjestlands veg 51, her tilbyr vi passende utdanninger, bransjeprogram og kurs, med fokus på det grønne skifte, digitalisering og ny teknologi.

Fagskolebygget
Detalbygget
Studiested Herøya

Våre utdanninger

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn har ca. 750 studenter. Vi tilbyr studier innen helse, elektro, teknologi, bygg og anlegg.

VI tilbyr bygningsautomatisering, et meget ettertraktet studie.  Les nyhet om bygningsautomatisering i Itb- aktuelt 

Heltidsstudier: Har en varighet på 2 år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Deltidsstudier: Alle deltidsutdanninger har en varighet fra 2 - 4 år, avhengig av studiets størrelse, og er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. 

Nettbaserte studier med samlinger: Studiene har en varighet på 1 - 3 år, avhengig av studiets størrelse. Det er kun to - tre dagers oppmøte på samlinger i hvert semester, til sammen fire oppmøte- samlinger på skolen pr. år. I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid. Normalt gjøres det opptak av forelesningene.

Nettstudier: Vi har noen studier så er 100% nettbasert, har en varighet på 1 år

Se oversikt over alle våre studier her

Studieplaner finner du på høyre side under presentasjonen av hver utdanning.

Se her hvordan du søker på våre studier

 

Våre kjerneverdier 

Fokus

Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø.

Ærlighet

Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.

Helhetsansvar

Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen.

Endringsvilje

Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er ”sultne” og nysgjerrige på ny kunnskap.