Maskinteknikk

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.


Skal vi hevde oss i hard, internasjonal konkurranse, er maskinteknisk kompetanse helt sentralt. Det er maskinene som gjør jobben, i energiprosesser og omforming av materialer. Det må gjøres kostnadseffektivt, ellers taper et høykostland som Norge i konkurransen. Maskinene gjør også sitt inntog på stadig flere områder, f.eks i helse og omsorg. Arbeidsprosesser automatiseres i et rasende tempo, men noen må styre maskinene. En utdanning i maskinteknikk sikrer deg jobb, også i en automatisert og maskinell framtid.
Dette studiet kan du ta på mange av skolene – på heltid, deltid eller som nett- og samlingsbasert.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

 1. Relevant fag- eller svennebrev, eller 
 2. Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Billakkererfaget
 • Bilskadefaget
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Grafisk emballasjefaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Heismontørfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reservedelsfaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Trykkerfaget
 • Verktøymakerfaget

NB! Hver fagskole kan ha ulike fagbrev som opptakskrav, se hva som gjelder i skolens studieplan.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 
 5. Innledende konstruksjon og dokumentasjon 
 6. Materialkunnskap 
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse  
 8. Produktutvikling og konstruksjon m/ faglig ledelse 
 9. Lokal tilpassing/ spesialisering 
m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til stillinger både i privat og offentlig sektor som f.eks:

 • Prosjektingeniør/prosjektleder
 • Rådgivende ingeniør
 • Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer
 • Faglærer i videregående skole og fagskole.
 • Driftsleder/ anleggsleder
 • Produksjonsleder 
 • Arbeidsleder
 • Vedlikeholdsleder
 • Inspektør

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50