Dekksoffiser på ledelsesnivå

Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Fremtidens arbeidsmarked vil ha et behov for fagfolk med erfaring fra sjøen. Utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være et stort behov for seilende personell på ledernivå. I tillegg vil maritim næring på land ha et behov for maritim kompetanse.

Hvorfor velge fagskolen Vestfold og Telemark?

Våre studenter undervises i moderne lokaler ved vårt studiested i Horten. Vi drar stor nytte av vårt medlemskap i studentsamskipnaden (SSN) og kan tilby våre studenter tilgang til bibliotek, treningsfasiliteter, studentbolig, helsetjenester, og et yrende liv på campus som vi deler med Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi samarbeider med den maritime avdelingen ved USN, og har tilgang til simulatorer og læringsressurser som følger ypperste industristandard. Her benytter studentene seg av:

 • Full skala simulator (360 grader)
 • Flere toppmoderne og mindre simulatorer
 • Navigasjonsdesktoper
 • Sertifisert radiolabb
 • Lab for lastelære

Når du gjennomfører utdanningen hos oss vil det inngå flere bransjerelevante kurs og opplæringer. I dag tilbyr vi alle våre studenter GOC-kurs og medisin behandlingskurs inkludert i utdanningen. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår utdanning i tråd med studentenes behov i arbeidsmarkedet, og inkluderer oppdatert kompetanse jevnlig i vår utdanning.

Hva er en dekksoffiser?

Begrepet 'dekksoffiser' brukes for å omtale offiserer på handelsskip, som hovedsakelig er utdannet innen navigasjon. I Norge kreves det at slikt personell må inneha et dekksoffisersertifikat. Dette sertifikatet, som utstedes av Sjøfartsdirektoratet, er påkrevd i henhold til nasjonale forskrifter om sjøfolks kvalifikasjoner og sertifikater, samt STCW-konvensjonen.

Det finnes fem nivåer av kompetansesertifikatet for dekksoffiser, der klasse 5 representerer det grunnleggende nivået, og klasse 1 er det mest avanserte. Disse klassene definerer hvilke roller innehaveren kan utføre på et skip, og inkluderer også eventuelle begrensninger knyttet til skipets bruttotonnasje og operasjonsområde. Sjøfartsdirektoratet benytter ofte forkortelsene D1, D2, D3, D4, og D5 for å referere til disse sertifikatklassene.

En gjennomført høyere yrkesfaglig utdanning som dekksoffiser, og fullført fartstid som kadett, vil gjøre deg til en attraktiv dekksoffiser på alle typer fartøy, både nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Fagbrev som matros. 

Opptak basert på realkompetanse er mulig for alle søkere som har fylt, eller fyller 23 år i løpet av søkeråret, og som har relevant fartstid/arbeidserfaring. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av 7 emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 

 1. Navigasjon
 2. Lasting, lossing og stuing
 3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
 4. Engelsk
 5. Norsk
 6. Matematikk
 7. Fysikk

Nysgjerrig på hverdagen vår?

 

Är du från Sverige?

Vi har erfarenhet av svenska studenter som kommer till yrkeshögskolan för att utbilda sig till däcksofficer. För er har vi tagit fram ett eget skriv med information om antagning, boende och karriärmöjligheter.

Informasjon til svenske studenter.