Dekksoffiser på ledelsesnivå

Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende.

Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og studentene er medlemmer i Studentsamskipnaden. Opplæring på navigasjonssimulator gis ved RS Sjøredningsskolen på Langgrunn, https://www.sjoredningsskolen.no/. Der får studentene også kursene «Videregående sikkerhetsopplæring» og «Medisinsk behandling».
Skolen har i tillegg et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge.

Studiet gir en fordypning i navigasjon, lastelære, stabilitet, samt en innføring i ledelses- og administrative fag.

Opptakskrav

Se gjeldende studieplan

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av 7 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. 

  1. Navigasjon
  2. Lasting, lossing og stuing
  3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  4. Engelsk
  5. Norsk
  6. Matematikk
  7. Fysikk

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter studiet kan du, etter å hå opparbeidet tilstrekkelig fartstid, løse sertifikater som gir mulighet til å bekle stillinger som overstyrmann og kaptein.

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50