Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Helsesektoren trenger flere medarbeidere med kompetanse innen psykisk helse og rus, fordi stadig flere personer i alle aldre har sammensatte lidelser. Det er viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helsetjeneste, og dette studiet vil gjøre deg bedre i stand til å møte samhandlingsreformens krav om å forebygge, behandle og samhandle bedre.


Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. 
Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgsektoren. Utdanningen vil kunne gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid. 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

 1. Relevant fagbrev*, eller
 2. Relevant treårig yrkesfaglig opplæring*, eller 
 3. Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
 4. Søkere som ikke fyller kravene a, b eller c, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

*Fagskolen i Viken godtar disse fagbrevene: Helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget, ambulansefaget, ortopediteknikkfaget og portørfaget.

**Fagskolen Vestfold og Telemark godtar disse fagbrevene: Helsefagarbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget og ambulansefaget. Skolen godtar relevante yrkesfaglig opplæring som helsesekretær, tannhelsesekretær og fotterapi.

Les mer om opptakskrav på skolens studieplan.

Relevant yrkesfaglig opplæring

*Gjelder i tillegg for Fagskolen i Viken.

 • Apotekteknikk*
 • Fotterapi
 • Helsesekretær
 • Hudpleier*
 • Tannhelsesekretær

*Gjelder Fagskolen Oslo

 • Aktivitør
 • Ambulansearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • Apotekteknikk
 • Portør

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 
 2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
 3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid 
 4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 
 5. Praksis
 6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, i boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

Film der student forteller om sine erfaringer med utdanningen

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50