Velferdsteknologi

Velferdsteknologi
har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse,
omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil nå og i fremtiden
trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er
et tverrfaglig nettstudium for helsepersonell, teknikere og byggdriftere.

Studieplanen er utviklet i samarbeid med kommuner, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og produsenter og leverandører av velferdsteknologiske tjenester og produkter.  

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag, IKT og service, byggdrifter, automatisering, elektronikk, og elektriker.  Studiet kan også søkes av ingeniører med samme fagkrets som beskrevet over, og helseprofesjoner som sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.  Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nettbasert på deltid over to semestre på ett år. Undervisningen foregår på nettsamlinger i videokonferanse, som tillater direkte kontakt med læreren og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 16 og kl. 20. Undervisningen på nettsamlingene blir tatt opp og gjort tilgjengelig på læringsplattformen, slik at du kan se forelesningen når det passer deg og så mange ganger som du ønsker. Læringsplattformen inneholder også oppgaver, fagstoff, supplerende videoer, mm. Du får lenker til innlogging, og trenger ikke å installere program på PC-en. Du vil få tett oppfølging fra lærer og inngå i en læringsgruppe med medstudenter. 

Studiet består av fire hovedemner og to valgfag, i tillegg til et avsluttende prosjekt:

  1. Introduksjon til velferdsteknologi 
  2. Teknologien og dens premisser
  3. Brukerne og deres premisser
  4. Organisasjon og samfunn   

Kompetanse og jobbmuligheter

Ferdige studenter skal kunne delta i planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunale og private helse-, omsorg og velferdstjenester. Etter fullført og bestått utdanning, utstedes vitnemål på oppnådd kompetanse: fagskoleutdanning i velferdsteknologi. 

 

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50