Energitekniker

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Lede, som på vegne av bransjen ønsket en videreutdanning for energimontører. Utdanningen gir energimontører oppdatert kompetanse til å møte fremtidige utfordringer i bransjen. Grønt skifte, faglig ledelse, digitalisering, Emc, Ekom, kommunikasjon og dokumentasjon er nøkkelord for denne utdanningen. Studiet er tilrettelagt som et nettstudium, slik at studentene kan være i jobb under studietiden.

Nettbasert ved siden av jobb

Studiet er nettbasert på deltid, og går over to semestere. Undervisningen foregår en fast kveld i uken på videokonferanse. Dette tillater direkte kontakt med læreren og medstudenter. Nettundervsining foregår mellom kl. 16 og kl. 20. Det blir gjort opptak av undervisningen slik at studentene kan se forelesningen når det passer dem, og så mange ganger de ønsker. 

Emner i utdanningen

Emne Navn Studiepoeng
Emne 1 Grunnlagsfag 15
Emne 2 Prosjektstyring og ledelse 5
Emne 3 (Valgemne) IOT - Internet of things 5
Emne 3 (Valgemne) KNX - Byggautomasjon 5
Emne 3 (Valgemne) Energivurdering av bygninger 5
Emne 4 Prosjekt 5

 

Utdanningen består av totalt fire emner, hvor emne 3 består av flere valgemner.  Det første emnet er et obligatorisk grunnlagsemne. Her får studentene en introduksjon til fagene, hvor det er fokusert på tverrfaglighet og samhandlingen mellom dem. I dette emnet lærer studentene grunnleggende om overføringsanlegg, koplingsstasjoner, kraftelektronikk, effekt og energi, støyhåndtering (EMC), vedlikehold, økonomi og faglig ledelse. 

 

Emne 4 er et prosjektfag. Her skal studentene benytte læringsutbyttet i de foregående emnene, og benytte kunnskapen i praksis. Emnet binder hele utdanningen sammen, og legger grunnlag for et fremtidig arbeid som prosjektleder for små prosjekter.

For detaljerte beskrivelser av læringsutbyttet, undervisningsmetoder og innhold, gå til studieplanen. 

Utviklet i samarbeid med bransjen

Utdanningen er utviklet i tett samarbeid med bransjen. Fagskolen er en viktig arena for at fagarbeidere skal kunne få en faglig og personlig utvikling. I løpet av utdanningen vil fagarbeidere få utviklet grunnleggende teknisk kompetanse, som er helt nødvendig for at de skal kunne fungere som effektive prosjektledere. Vi er påpasselige med å implementere ny teknologi i utdanningen, slik at vi kan gi en faglig og teknisk oppdatering til alle våre studenter. Vi vet at denne kombinasjonen er viktig for våre samarbeidspartnere. Utdanningen er i kontinuerlig utvikling, og baserer seg på tilbakemeldinger fra bransjen. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev energimontør eller energioperatør. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Omfattende praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over, samtidig må søkeren være 23 år i løpet av søknadsåret. 

Kandidater med elektro-faglig bakgrunn og særlig interesse av utdanningen er velkommen til å søke basert på realkompetanse. 

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: 35 91 77 50

Rådgiver: Henrik Eidi - 48 400 516