Energitekniker

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Skagerak Energi, som på vegne av bransjen ønsket en videreutdanning og kunnskapsoppdatering av energimontøren for å inneha riktig kompetanse til å møte fremtidige utfordringer i bransjen. Grønt skifte, faglig ledelse, digitalisering, Emc, Ekom, kommunikasjon og dokumentasjon er noen stikkord. Studiet er tilrettelagt som nettstudiet for at studentene skal kunne være i jobb under studietiden.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev energimontør eller energioperatør. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nettbasert på deltid over to semestre på ett år. Undervisningen foregår på nettsamlinger i videokonferanse, som tillater direkte kontakt med læreren og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 16 og kl. 20. Undervisningen på nettsamlingene blir tatt opp og gjort tilgjengelig på læringsplattformen, slik at du kan se forelesningen når det passer deg og så mange ganger som du ønsker. Læringsplattformen inneholder også oppgaver, fagstoff, supplerende videoer, mm. Du får lenker til innlogging, og trenger ikke å installere program på PC-en. Du vil få tett oppfølging fra lærer og elæringskoordinator, og inngå i en læringsgruppe med medstudenter. 

Studiet har emnene 1 til 3. Emne 1, som er grunnlagsfag, gir studentene en introduksjon til fagene, hvor det er fokusert på tverrfaglighet og samhandling mellom dem. I dette emnet lærer studentene grunnleggende om overføringsanlegg, koplingsstasjoner, kraftelektronikk, effekt og energi, støyhåndtering (EMC), vedlikehold, økonomi og faglig ledelse. Emnet tar også for seg lokal produksjon og lagring slik at studenten kan medvirke til det grønne skiftet.

Valgfagene som er lagt til emne 2 gir studentene mulighet til individuelt å fordype seg faglig. Hensikten med å tilby flere valgfag er at studentene som gruppe kan dekke et bredere fagfelt og at studenten kan velge valgfag som interesserer dem. Det er et samarbeid med andre linjer om gjennomføringen av valgfagene. På den måten kan det tilbys flere valgfag. Valgfagene tilbys også til eksterne deltakere (som lærere og andre som er interessert).

Emne 3 er et prosjektfag. Her skal studentene bruke det de har lært i emne 1 og 2 i et avslutnings- prosjekt, som binder hele studiet sammen.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad og kvalifiserer til stilling som overmontør. 

 

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50