Elkraft

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, har rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

Opptakskrav 

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Aktuelle fagbrev

 • elektrikerfaget
 • tavlemontørfaget
 • viklerfaget
 • elektrooperatørfaget
 • energimontørfaget
 • energioperatørfaget
 • heismontørfaget
 • signalmontørfaget
 • togelektrikerfaget
 • telekommunikasjonsmontørfaget
 • produksjonselektronikerfaget
 • kulde- og varmepumpemontørfaget
 • skipselektrikerfaget
 • automatiker

NB! Hver fagskole kan ha ulike fagbrev som opptakskrav, se hva som gjelder i skolens studieplan.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

NB! Enkelte skoler har emnene delt opp på en annen måte enn dette. Derfor må du gå inn på den enkelte skoles lokale studieplan for å finne det som er riktig for den skolen du har valgt å studere på.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer
6. Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse  
7. Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon med faglig ledelse  
8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
9. Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse
10. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

Elkraft - Nett med samlinger
Studiested Porsgrunn

Studiepoeng: 120
Elkraft studiet, nett med samlinger, går over 3 år og med til sammen 6 semesteret. To semestre hvert år. I hvert semester er det to samlinger à 3 dager, slik at det i løpet av hvert skoleår er til sammen 4 samlinger med til sammen 12 undervisningsdager. Alle samlingene foregår på studiestedet i Porsgrunn, Campus Kjølnes.

Mellom samlingene undervises det også 1 kveld i uken via internett. Hver av disse leksjonene tilsvarer 4 timer og foregår mellom klokken 16.00 og 20.00. Her brukes verktøyet Adobe Connect som undervisnings-plattform. Hvert år avholdes det også eksamener i enkelte Emner. Det kan forekomme opptil to eksamener per år, men totalt sett er det kun 4 emne-eksamener på hele studiet.