Elkraft

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskravene som Nkoms autorisasjonsforskrift stiller til kvalifisert person. Etter fullført fagskolegrad i Elkraft og med ett års relevant ekomnettpraksis, kan dermed studentene være kvalifisert person og sikre at arbeidsgiver kan få innvilget ekomnettautorisasjon (ENA).

Opptakskrav 

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Aktuelle fagbrev

 • Automatiker (gjelder ikke Fagskolen i Viken)
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Signalmontørfaget
 • Skipselektrikerfaget (gjelder ikke Fagskolen i Viken)
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget

 

Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

 

Vi tilbyr ulike utdanningsformer

Studiested Ordning/varighet Organisering
Horten Heltid, 2 år 2 dager undervisning pr uke
Horten Deltid, 4 år 1 dag undervisning pr uke
Porsgrunn Heltid, 2 år 5 dager undervisning pr uke
Porsgrunn Nettbasert med samlinger, 3 år Undervisning 1 kveld pr uke. Samlinger 4 ganger i året à 2-3 dager 

Studiested Horten

Ved studiested Horten tilbyr vi to utdanninger innen elkraft – heltid (2 år) og deltid (4år).

Elkraft heltid

Elkraft på heltid foregår ved undervisning to dager i uka, mandager og tirsdager (gjelder studieåret 22/23). De andre ukedagene er det veiledning med lærer til stede på skolen eller over nett. Hvordan veiledningen foregår avtales mellom student og lærer. Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 2 år.

 

Elkraft deltid

Elkraft på deltid foregår med undervisning en dag i uka. Det er lagt opp til undervisning tirsdager (gjelder studieåret 22/23).  De andre ukedagene er det veiledning med lærer til stede på skolen eller over nett. Hvordan veiledningen foregår avtales mellom student og lærer. Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 4 år.

 

Studiested Porsgrunn

Ved studiested Porsgrunn tilbyr vi to studier innen elkraft – heltid (2 år) og nettbasert med samlinger (3år).

Elkraft heltid

Elkraft heltid foregår med undervisning 5 dager i uken ved studiestedet vårt i Porsgrunn. 

Elkraft nettbasert med samlinger

Elkraft nettbasert med samlinger, går over 3 år og med til sammen 6 semesteret. To semestre hvert år. I hvert semester er det to samlinger à 2-3 dager, slik at det i løpet av hvert skoleår er til sammen 4 samlinger. Alle samlingene foregår på studiestedet. 

Mellom samlingene undervises det også 1 kveld i uken via internett. Hver av disse leksjonene tilsvarer 4 timer og foregår mellom klokken 16.00 og 20.00. Hvert år avholdes det også eksamener i enkelte emner. Det kan forekomme opptil to eksamener per år, men totalt sett er det kun 4 emne-eksamener på hele studiet.

Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Nysgjerrig på fremtidens elektromarked? 

I denne episoden av Fagskolepodden dykker vi dypere inn i elektrobransjens fremtid!  Med oss har vi de to ledende ekspertene fra Nelfo: Ove Guttormsen og Svein Harald Larsen. De diskuterer trender, muligheter og utfordringer som vil forme elektrobransjen i de kommende årene. Dette er en episode du absolutt bør få med deg dersom du vurderer videreutdanning innenfor elektrobransjen!