Bygningsautomatisering fordypning. 1,5 år (N)

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Denne fordypningen lar deg gjennomføre fordypningsemnene til vår høyere fagskolegrad innen bygningsautomatisering. Undervisningen går over tre semester, og varigheten på utdanningen blir 1,5 kalenderår. 

Det vil være to samlinger av tre dager, per semester. Den resterende undervisningen vil være nettbasert med en undervisningskveld per uke (16:00 - 20:00) på en fast dag. 

Denne utdanningen er ikke søkbar via Samordna opptak, du søker om opptak direkte til fagskolen via "Søk her" på denne siden. 

Opptakskrav

Har du relevant fagskoleutdanning fra tidligere kan du nå ta fordypningsfag i Bygningsautomasjon. Utdanningen bygger direkte på de grunnlagsemnene du allerede har fra tidligere utdanning. 

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det vil være nettbasert undervisning en kveld per uke (16:00 - 20:00). Videre vil det være to samlinger ved fagskolen per semester. Du kan bo rimelig på hotell i nærheten av fagskolen.

Utdanningen er beregnet på deg som er i full jobb, eller som har redusert stilling.

Søknad

Søknadsfristen er 1.desember 2024. Du sender inn søknad via vårt elektroniske skjema. 

I søknaden ber vi deg oppgi opptaksgrunnlag (fagbrev og/eller arbeidserfaring). Denne utdanningen krever i tillegg at du laster opp dokumentasjon på tidligere bestått høyere fagskolegrad innen tekniske fag. 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som:

  • Prosjektingeniør
  • Rådgivende ingeniør
  • Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer
  • Faglærer i videregående skole og fagskole.
  • Driftsleder/ anleggsleder
  • Produksjonsleder 
  • Arbeidsleder
  • Vedlikeholdsleder
  • Inspektør

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid i grupper er en viktig arbeidsform.

Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Vi varierer mellom tradisjonell undervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid. 

Skolene samarbeider nært med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. Vi henter problemstillinger for prosjekter fra det virkelige liv.

Vurdering og dokumentasjon

Det gis vurdering med karakterer til hver modul på bakgrunn av studentenes tilegnelse av fagene. I utdanningene inngår det også et mindre tverrfaglig prosjekt i første år, samt et hovedprosjekt i siste studieår.

Etter endt utdanning vil du motta et vitnemålstillegg til ditt opprinnelige vitnemål med karakterutskrift og bekreftelse på at du har gjennomgått en fullverdig fagskoleutdanning i bygningsautomatisering i tillegg til den opprinnelige

Er du usikker på om din tidligere fagskoleutdanning er tilstrekkelig, kan du sende mail til vår studieadministrasjon

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50