Bygningsautomatisering fordypning. 1,5 år (N)

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke deg direkte inn på 2. året og ta linjefagene. Undervisningen blir lagt over tre semester, så varighet på utdanningen er 1,5 år. Det er kun 2 tre- dager samlinger pr. semester. Resten på nettet som e- læring. Denne utdanningen er ikke søkbar via Samorna opptak. Du må søke skolen direkte.

Opptakskrav

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene kan du nå ta fordypningsfag i Bygningsautomasjon. Det bygger direkte på de grunnlagsemnene du allerede har. Utdanningen tilbys som en nettstøttet e- læringsmodell med to tredagers samlinger pr. semester.  Hver samling er på tre dager, onsdag, torsdag og fredag. Du kan bo rimelig på hotell eller campingplass med fine hytter og flere soverom. (Les mer om dette her)

Utdanningen er beregnet på deg som er i full jobb, eller du som jobber redusert stilling. 

Utdanningene våre dekkes av offentlige midler. Undervisningen blir lagt over tre semester (1,5 år), og er ikke søkbar via Samorna opptak. Du må søke skolen direkte.

Søknad

Søknadsfrist er 1. desember 2022. Vi starter opp i januar 2023.

Du kan søke via denne elektroniske lenken:
Søknadsskjema Fagskolen Vestfold og Telemark

 

Nettbasert

Studiet starter i januar hvert år. Du vil gå sammen med de som har tatt grunnlagsemnene og tar den hele utdanningen. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som:

  • Prosjektingeniør
  • Rådgivende ingeniør
  • Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer
  • Faglærer i videregående skole og fagskole.
  • Driftsleder/ anleggsleder
  • Produksjonsleder 
  • Arbeidsleder
  • Vedlikeholdsleder
  • Inspektør

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid i grupper er en viktig arbeidsform.

Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Vi varierer mellom tradisjonell undervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid. E- læringen på nett er tradisjonell undervisning og opptak/ videoer/ animasjoner. Vi bruker facebook- grupper til daglig kommunikasjon. Til lærestoff og innleveringer bruker vi Canvas.

Skolene samarbeider nært med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. Vi henter problemstillinger for prosjekter fra det virkelige liv.

Vurdering og dokumentasjon

Det gis vurdering med karakterer til hver modul på bakgrunn av studentenes tilegnelse av fagene. I utdanningene inngår det også et mindre tverrfaglig prosjekt i første år, samt et hovedprosjekt i siste studieår.

Etter endt utdanning vil du motta et vitnemålstillegg til ditt opprinnelige vitnemål med karakterutskrift og bekreftelse på at du har gjennomgått en fullverdig fagskoleutdanning i bygningsautomatisering i tillegg til den opprinnelige

Er du usikker på om din tidligere fagskoleutdanning er tilstrekkelig, kan du sende mail til vår studieadministrasjon

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50