Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede.
Studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering / rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner. Dette er utøvende håndverkere samt andre som kan dokumentere relevant praksis.

Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene.
Utdanningen skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet.

Neste gjennomføring er planlagt høsten 2024.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene
  Anleggsmaskinmekaniker, Landbruksmaskinmekaniker, Bilskadereparatør
  Chassispåbygger, Finmekaniker, Industrimekaniker, Industrimontør, Motormekaniker,
  Platearbeider, Rørlegger, Støper, Sveiser, Verktøymaker, Bilmekaniker, Motormekaniker, Motorsykkelmekaniker

  ​​​​​Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Søkere som ikke fyller kravet over, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. I tillegg til dette oppfordrer vi alle kategorier håndverkere og ledere i bedrifter som jobber med rehabilitering, kulturminnevern, rådgivende ingeniører, konsulenter, lærere, osv. til å søke.

Oppbygging og arbeidsformer

Fagområdet består av følgende tema:

 • Vernefilosofi
 • Regelverk 
 • Undersøkelser og tilstandskontroll 
 • Nedbrytningsmekanismer 
 • Materialkunnskap og materialbruk 
 • HMS
 • Reparasjonsmetoder og –teknikker.

Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger

Samlinger 7 ganger i året fordelt på 3 dager, fredag kl 14 00 til søndag kl 15 00. Undervisning på nett en ettermiddag pr. uke. I tillegg kommer noe veiledning etter avtale. Endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.
Les mer om utdanningen

 

Artikler fra medier:

Artikkel om utdanningen i Rjukan arbeiderblad 

Vil virkelig anbefale denne utdanningen

 

 

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50